Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

ODIŠIEL Z NAŠICH RADOV
V utorok 18. júla 2017 zomrel v Havířove vo veku 89 rokov člen nášho Spolku Ing. JOZEF CHROMÍK V utorok 18. júla 2017 zomrel v Havířove vo veku 89 rokov člen nášho Spolku
Ing. JOZEF CHROMÍK

Do Spolku vstúpil ako prvý bezprostredne po jeho založení v roku 1999 a po celú dobu bol jeho aktívnym a platným členom. Pomáhal najmä pri zhromažďovaní fotodokumentácie a archívnych dokumentov pre publikačnú činnosť Spolku. Jeho odchodom strácame dobrého priateľa, vždy ochotného pomôcť a podporiť dobrú vec. Bude nám chýbať najmä jeho angažovanosť pri propagácii Spolku a jeho pravidelná účasť na všetkých nami organizovaných podujatiach. Celej jeho rodine a všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
ČESŤ JEHO PAMIATKE.
 
STRETNÚ SA PO 55. ROKOCH
Tablo abiturientov SVŠ v Turzovke z roku 1962V sobotu 29. júla 2017 sa v Turzovke stretnú bývalí absolventi SVŠ Turzovka z maturitného ročníka 1962.
Z pôvodných 32 absolventov žije 20, účasť prisľúbili 15, z toho sú 4 členovia Spolku. Čaká na nich bohatý spoločenský program, prehliadka miestneho gymnázia, prijatie primátorom mesta a zápis do Pamätnej knihy, prehliadka expozície Mestského múzea Karola Točíka, či účasť na prehliadke historických vozidiel 20. ročníka Beskyd rallye. Svoje služby im ponúknu turzovské reštaurácie VICTORIA a ARTEMIS. Veríme, že si zo stretnutia odnesú bohaté zážitky a pekné spomienky na mesto, kde pred 55. rokmi zložili skúšku dospelosti.
 
VYŠLO 36. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 36. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUV utorok 18. júla 2017 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 36. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPT. Vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov, sponzorov a partnerov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude do konca mesiaca doručený poštou každému členovi SPT, pretože zároveň slúži ako pozvánka na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Bude sa konať v sobotu 19. augusta 2017 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ. Bulletin prináša členom Spolku aj organizačné pokyny a jeho súčasťou je NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 14.8.2017.
 
NAŠE SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVO ZÍSKALO PRESTÍŽNU CENU
organizátori udelili nášmu súťažnému družstvu Cenu ZA PRÍNOS PRE KYSUCKÚ GASTRONÓMIUMesto Turzovka, KaSS Turzovka, Reštaurácia ARTEMIS a spoločnosť REKO Praha, a.s udelilo na XII. ročníku súťaže O NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ, konanom v sobotu 15.7.2017 nášmu súťažnému družstvu Cenu ZA PRÍNOS PRE KYSUCKÚ GASTRONÓMIU.
Nie je to síce víťazstvo ako vlani, ale naši neklamali a ich guľáš opäť patril medzi najlepšie. Vďaka patrí všetkým členom súťažného družstva, ale aj tým členom Spolku, ktorí ich prišli povzbudiť a za odmenu ochutnali nimi pripravenú dobrotu. O tradične dobrej nálade a skvelej atmosfére súťaže svedčia fotografie Ivana Gajdičiara ml., ktoré sme umiestnili do našej FOTOGALÉRIE.
 
SKONČIL XII. REZBÁRSKY PLENÉR "DREVENÉ TAJOMSTVÁ"
V piatok 7.7.2017 presne na poludnie začala v Turzovke na Námestí Juraja Turza a v Šarkparku slávnosť ukončenia XII. rezbárskeho plenéru.V piatok 7.7.2017 presne na poludnie začala v Turzovke na Námestí Juraja Turza a v Šarkparku slávnosť ukončenia XII. rezbárskeho plenéru. Organizátori márne čakali, že aspoň na túto chvíľu sa počasie umúdri a prestane pršať. Nestalo sa tak a slávnosť sa "odohrala" pod dáždnikmi. S rezbármi sa prišiel rozlúčiť primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis a za Spolok prezident Ivan Gajdičiar st., vlajkonosič Eva Gernátová a trubač Mgr. Andrej Gernát. Podujatie zaznamenala Turzovská televízia a Turzovčania, ktorí sa ho nemohli pre nepriazeň počasia zúčastniť si ho pozrú na svojich prijímačoch.
Po slávnostných príhovoroch, odovzdaní čestných uznaní, spomienkových darčekov a tradičnom "ogajdovaní" vytvorených rezbárskych diel celé podujatie zakončila spoločná fotografia a pozvanie organizátorov na XIII. ročník plenéra, ktorý sa bude konať o rok,  v rámci VI. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov.
Ďalšie informácie...
 
TRETÍ DEŇ REZBÁRSKEHO PLENÉRU
Rezbári svoje diela zdarne dokončili a na záver pred nimi aj zapózovaliBol rovnako úspešný ako dva predchádzajúce. Rezbári svoje diela zdarne dokončili a na záver pred nimi aj zapózovali. Spolu s organizátormi sa stretnú v piatok o 12.00 hod. na Námestí Juraja Turza, kde bude slávnosť ukončenia plenéru. Ich diela budú, ako je zvykom "ogajdované" a organizátori sa s nimi rozlúčia odovzdaním čestných uznaní a spomienkových darčekov. Slávnosť započne trúbením na pastierske rohy a vynesením spolkovej vlajky. Pozývame všetkých Turzovčanov, ktorým od tohto momentu budú patriť všetky nové diela, vytvorené na XII. rezbárskom plenéri.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »