Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Pozvánka na výstavu DEDINKA V ÚDOLÍ - vernisáž v Starej Bystrici 28. mája 2018 o 18.00 hod. Spolu s organizátormi Vás všetkých pozývame na výstavu člena nášho Spolku, nazvanú DEDINKA V ÚDOLÍ, ktorej vernisáž bude v Starej Bystrici vo štvrtok 28. mája 2018 o 18.00 hod.
 
VYŠLO MÁJOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE „SPT INFORMUJE“
všetkých členov turzovského hasičského zboru vyznamenali Pamätnou medailou 140. výročia zboruV stredu 16. mája 2018 vyšlo májové číslo (číslo 5) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE „SPT INFORMUJE“. Prináša článok o oslavách 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch a fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. z tohoto podujatia. V závere blahoželáme členke Spolku k jej životnému jubileu.
Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
TURZOVSKÍ DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLAVOVALI
TURZOVSKÍ DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLAVOVALIPiatok 4. a sobota 5. mája 2018 patrili v Turzovke hasičom, ktorí sa tu zišli zo širokého okolia i zo susednej ČR, aby spoločne oslávili 140. výročie Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka. Oslavy poctili svojou návštevou vzácni hostia z ústredných a územných orgánov DPO SR, primátor mesta,  poslanci MsZ a delegácie hasičov z družobných a susedných zborov. Mohutný sprievod v Deň svätého Floriána, patróna hasičov smeroval od hasičskej zbrojnice do miestneho farského chrámu, kde bola slávnostná svätá omša, ktorú za prítomnosti ďalších piatich kňazov celebroval vojenský ordinár, Otec biskup Mons. František Rábek a po jej skončení spoločne vysvätili rekonštruované priestory hasičskej zbrojnice. Na slávnostnej recepcii v Urbárskom dome primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis a zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková odovzdali hosťom z radov duchovných pamätné plakety a všetkých členov turzovského hasičského zboru vyznamenali  Pamätnou medailou 140. výročia zboru.
Ďalšie informácie...
 
DO POZORNOSTI RODÁKOM
Logo VI. Svetového stretnutia Turzovčanov 2018V týchto dňoch je do všetkých krajanských novín a časopisov vo svete doručovaná správa o konaní VI. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov. Je zároveň výzvou rodákom, aby, pokiaľ sa v uvedenom čase chystajú na Slovensko, nasmerovali svoje kroky do Turzovky, kde ich v dňoch 17. – 19. augusta 2018 čakajú organizátori tohto ojedinelého podujatia.

Správu s výzvou pre rodákov nájdete TU.
 
UCHÁDZAME SA AJ O VAŠU POMOC
Spolok priateľov Turzovky aj pre tento rok splnil všetky podmienky na to, aby sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daní z príjmov právnických a fyzických osôb.

UCHÁDZAME SA AJ O VAŠU POMOCŽiadame všetkých členov Spolku, ale aj našich čitateľov, sympatizantov, partnerov a sponzorov, aby pri podávaní vlastného daňového priznania za rok 2017, nezabudli do rubriky VYHLÁSENIE, ako prijímateľa podielu uviesť naše občianske združenie. Príjem z 2 % podielu je významnou zložkou nášho skromného rozpočtu, z ktorého realizujeme všetky aktivity. Každému, kto sa rozhodne venovať nám svoj podiel, rovnako aj Vašim rodinným príslušníkom, priateľom a známym, ktorých v našom mene vyzvete na takúto pomoc, budeme vďační. Okrem Vášho šľachetného úmyslu prispieť na dobrú vec je však potrebné, aby ste do príslušného VYHLÁSENIA v tlačive daňového priznania uviedli tieto požadované údaje:

IČO: 3 6 1 4 4 5 1 7
Právna forma: OZ podľa zákona č. 8/1990 Zb.
Obchodné meno (názov) : SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY
Ulica: Jašíkova
Číslo: 56
PSČ: 023 54
Obec: Turzovka


Predvyplnené tlačivo nájdete TU.
 
PRVÉ INFORMÁCIE PRE TURZOVČANOV VO SVETE
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijal našu ponuku na spoluprácu pri príprave VI. Svetového stretnutia TurzovčanovV týchto dňoch Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijal našu ponuku na spoluprácu pri príprave VI. Svetového stretnutia Turzovčanov a oficiálne ju potvrdil. Úrad poskytne súčinnosť pri sprostredkovaní informácií krajanom v existujúcich slovenských médiách v štátoch, v ktorých rodáci či potomkovia z Turzovky žijú a pôsobia. Prvá správa o stretnutí je už uverejnená na portáli slovenskézahraničie.sk, ďalšie budú nasledovať a my budeme o nich návštevníkov našich stránok pravidelne informovať.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2571/vi-svetove-stretnutie-turzovcanov-a-ich-potomkov
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »