Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

V Ý Z V A

Spolok priateľov Turzovky aj pre tento rok sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daníSpolok priateľov Turzovky aj pre tento rok splnil všetky podmienky na to, aby sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daní z príjmov právnických a fyzických osôb.
Žiadame všetkých členov Spolku, ale aj našich čitateľov, sympatizantov, partnerov a sponzorov, aby pri podávaní vlastného daňového priznania za rok 2016, nezabudli do rubriky VYHLÁSENIE, ako prijímateľa podielu uviesť naše občianske združenie. Príjem z 2 % podielu je významnou zložkou nášho skromného rozpočtu, z ktorého realizujeme všetky naše aktivity. Každému, kto sa rozhodne venovať nám svoj podiel, rovnako aj Vašim rodinným príslušníkom, priateľom a známym, ktorých v našom mene vyzvete na takúto pomoc, budeme vďační. Okrem Vášho šľachetného úmysku prispieť na dobrú vec je však potrebné, aby ste do príslušného VYHLÁSENIA v tlačive daňového priznania uviedli tieto požadované údaje:

IČO: 3 6 1 4 4 5 1 7

Právna forma: OZ podľa zákona č. 8/1990 Zb.

Obchodné meno (názov) : SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY

Ulica: Jašíkova   Číslo: 56  PSČ: 023 54   Obec: Turzovka

 
VYŠLO FEBRUÁROVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE "SPT INFORMUJE"
Legionár Juraj StopkaV stredu 8. februára 2017 vyšlo februárové číslo (číslo 2) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE". Prináša doplnenie kapitoly TURZOVČANIA NA BOJISKÁCH SVETOVÝCH VOJEN, uverejnenú v nami vydanej monografii TURZOVKA krížom - krážom o ZOZNAM LEGIONÁROV - TURZOVSKÝCH RODÁKOV. V zozname sú turzovskí rodáci bojujúci v Čs. légiách v Rusku, vo Francúzsku a Taliansku. Oznamujeme vydanie 35. čísla nášho INFORMAČNÉHO BULLETINU a uverejňujeme logo nášho nového partnera, ktorým je spoločnosť ARDSYSTÉM, s.r. o ŽILINA. Pripomíname 110. výročie narodenia partizánskeho veliteľa Jána Dorociaka - Podlipana a gratulujeme členom Spolku k životným jubileám, ktoré oslávia vo februári 2017.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
VYŠLO 35. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU Spolku
VYŠLO 35. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINVo štvrtok 26. januára 2017 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 35. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPT. Vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov, sponzorov a partnerov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku do konca januára 2017 spolu s poštovým poukazom na zaplatenie dobrovoľného členského príspevku na rok 2017, splatného do konca mája.
Na titulnej strane je séria fotografií z akcií a podujatí Spolku v minulom roku, na jeho zadnej strane sú informácie o platení členských príspevkov a oznam Mestského múzea Karola Točíka v Turzovke. Je tu aj správa, že Spolok sa aj v tomto roku uchádza o 2% podiel zo zaplatených daní svojich členov, sponzorov, partnerov a sympatizantov a údaje, ktoré je potrebné uviesť v príslušnom VYHLÁSENÍ daňového priznania...
 
ZRODILA SA NOVÁ TRADÍCIA
Hodinu pred polnocou obchádzajú ulice mesta pastieri a trúbením na pastierske rohy spolu so zvonmi farského chrámu, zvolávajú občanov na polnočnú bohoslužbuV ostatných troch rokoch nadviazal Spolok priateľov Turzovky na dávnu tradíciu Štedrého dňa. Hodinu pred polnocou obchádzajú ulice mesta pastieri a trúbením na pastierske rohy spolu so zvonmi farského chrámu, zvolávajú občanov na polnočnú bohoslužbu. O polnoci, priamo v chráme ohlasujú začiatok Polnočnej svätej omše a po jej skončení sprevádzajú zborový spev turzovských farníkov pri piesni Tichá noc, svätá noc... . Hrou na gajdy, spievaním kolied a trúbením rohov odprevádzajú farníkov z kostola do stíchnutých ulíc, aby napokon všetkým Turzovčanov zaželali šťastné Vianoce pri drevenom Beskydskom betleheme pred budovou Mestského úradu.
Ďalšie informácie...
 
TURZOVSKÝ KERMAŠ 2016
Tradičné Vianočné trhy a vlani obnovený TURZOVSKÝ KERMAŠTradičné Vianočné trhy a vlani obnovený TURZOVSKÝ KERMAŠ spojili organizátori do jedného celku a v dňoch 16. a 17. decembra 2016 pripravili pre občanov a návštevníkov Turzovky zaujímavé podujatie.
Hodnotný kultúrny program, dostatok jedla a občerstvenia, vianočného i jarmočného tovaru uspokojil stovky "kermašníkov", ktorí v tej dobe zavítali na pešiu zónu v centre mesta.
Atmosféru podujatia, konaného v mrazivom počasí, zachytávajú fotografie člena Spolku Ivana Gajdičiara ml., ktoré si môžete porieť v našej FOTOGALÉRII.
 
SPOMIENKOVÉ PODUJATIE
Vo štvrtok 15. decembra 2016 si uctili Turzovčania 400. výročie úmrtia zakladateľa obce, uhorského palatína Juraja TurzaVo štvrtok 15. decembra 2016 si za prítomnosti primátora mesta JUDr. Ľubomíra Golisa uctili Turzovčania 400. výročie úmrtia zakladateľa obce, uhorského palatína Juraja Turza moderovanou besedou o jeho živote. V jej rámci odzneli odborné prednášky PhDr. J. Kurucárovej (Rodinné vzťahy Juraja Turza), PhDr. H. Saktorovej, PhD. (Juraj Turzo a vzdelanosť) a Mgr. D. Veličku, PhD. (Juraj Turzo a Turzovka).
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »