Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

VYŠLO JÚNOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE „SPT INFORMUJE“
rodákov zaiste poteší promenádny koncert obľúbenej dychovej hudby MISTŘÍŇANKA, ktorá príde do Turzovky s programom HRÁME A SPIEVAME RODÁKOM  V stredu 13. júna 2018 vyšlo júnové číslo (číslo 6) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE „SPT INFORMUJE“. Prináša informácie o podujatiach TURZOVSKÉHO LETA 2018, v rámci ktorého sa koná aj 6. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov. Pripomína významné udalosti z histórie Turzovky, storočnicu vzbury v Kragujewaci a 60. výročia údajného zjavenia Panny Márie na Hore Živčáková. Blahoželáme čestnému občanovi Turzovky PAULOVI OKULIAROVI z USA k jeho životnému jubileu a trom členom Spolku k ich narodeninám. Uverejnenou fotografiou avízujeme promenádny koncert populárnej dychovej hudby MISTŘÍŇANKA, ktorá bude v Turzovke účinkovať v programe HRÁME A SPIEVAME RODÁKOM...
Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
KYSUCKÉ SNY V LONDÝNE
KYSUCKÉ SNY V LONDÝNEV dňoch 27. júna až 27. júla 2018 na Slovenskom veľvyslanectve v Londýne bude výstava umenia z Kysúc pod názvom KYSUCKÉ SNY. Výstava sa koná v rámci Predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine 2017/2018. Návštevníci výstavy sa tu zoznámia s tvorbou člena nášho Spolku, rezbára ANTONA KADURU a tvorbou ďalších výtvarníkov z Kysúc – maliara JOZEFA VRÁBELA, fotografa ONDREJA PRIEHODU a drotára RÓBERTA HOZÁKA. V skupine, prezentujúcou počas vernisáže originálnu regionálnu folklórnu hudbu bude účinkovať aj člen nášho Spolku, ľudový hudobník  ANDREJ GERNÁT.
Návštevníkom našich stránok približujeme originálny bulletin, vydaný k tejto výstave a v ďalších informáciách uvádzame aj jeho voľný slovenský preklad Lucie Prachniarovej.
Ďalšie informácie...
 
TURZOVSKÍ DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLAVOVALI
TURZOVSKÍ DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLAVOVALIPiatok 4. a sobota 5. mája 2018 patrili v Turzovke hasičom, ktorí sa tu zišli zo širokého okolia i zo susednej ČR, aby spoločne oslávili 140. výročie Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka. Oslavy poctili svojou návštevou vzácni hostia z ústredných a územných orgánov DPO SR, primátor mesta,  poslanci MsZ a delegácie hasičov z družobných a susedných zborov. Mohutný sprievod v Deň svätého Floriána, patróna hasičov smeroval od hasičskej zbrojnice do miestneho farského chrámu, kde bola slávnostná svätá omša, ktorú za prítomnosti ďalších piatich kňazov celebroval vojenský ordinár, Otec biskup Mons. František Rábek a po jej skončení spoločne vysvätili rekonštruované priestory hasičskej zbrojnice. Na slávnostnej recepcii v Urbárskom dome primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis a zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková odovzdali hosťom z radov duchovných pamätné plakety a všetkých členov turzovského hasičského zboru vyznamenali  Pamätnou medailou 140. výročia zboru.
Ďalšie informácie...
 
DO POZORNOSTI RODÁKOM
Logo VI. Svetového stretnutia Turzovčanov 2018V týchto dňoch je do všetkých krajanských novín a časopisov vo svete doručovaná správa o konaní VI. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov. Je zároveň výzvou rodákom, aby, pokiaľ sa v uvedenom čase chystajú na Slovensko, nasmerovali svoje kroky do Turzovky, kde ich v dňoch 17. – 19. augusta 2018 čakajú organizátori tohto ojedinelého podujatia.

Správu s výzvou pre rodákov nájdete TU.
 
UCHÁDZAME SA AJ O VAŠU POMOC
Spolok priateľov Turzovky aj pre tento rok splnil všetky podmienky na to, aby sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daní z príjmov právnických a fyzických osôb.

UCHÁDZAME SA AJ O VAŠU POMOCŽiadame všetkých členov Spolku, ale aj našich čitateľov, sympatizantov, partnerov a sponzorov, aby pri podávaní vlastného daňového priznania za rok 2017, nezabudli do rubriky VYHLÁSENIE, ako prijímateľa podielu uviesť naše občianske združenie. Príjem z 2 % podielu je významnou zložkou nášho skromného rozpočtu, z ktorého realizujeme všetky aktivity. Každému, kto sa rozhodne venovať nám svoj podiel, rovnako aj Vašim rodinným príslušníkom, priateľom a známym, ktorých v našom mene vyzvete na takúto pomoc, budeme vďační. Okrem Vášho šľachetného úmyslu prispieť na dobrú vec je však potrebné, aby ste do príslušného VYHLÁSENIA v tlačive daňového priznania uviedli tieto požadované údaje:

IČO: 3 6 1 4 4 5 1 7
Právna forma: OZ podľa zákona č. 8/1990 Zb.
Obchodné meno (názov) : SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY
Ulica: Jašíkova
Číslo: 56
PSČ: 023 54
Obec: Turzovka


Predvyplnené tlačivo nájdete TU.
 
PRVÉ INFORMÁCIE PRE TURZOVČANOV VO SVETE
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijal našu ponuku na spoluprácu pri príprave VI. Svetového stretnutia TurzovčanovV týchto dňoch Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijal našu ponuku na spoluprácu pri príprave VI. Svetového stretnutia Turzovčanov a oficiálne ju potvrdil. Úrad poskytne súčinnosť pri sprostredkovaní informácií krajanom v existujúcich slovenských médiách v štátoch, v ktorých rodáci či potomkovia z Turzovky žijú a pôsobia. Prvá správa o stretnutí je už uverejnená na portáli slovenskézahraničie.sk, ďalšie budú nasledovať a my budeme o nich návštevníkov našich stránok pravidelne informovať.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2571/vi-svetove-stretnutie-turzovcanov-a-ich-potomkov
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »