Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

VYŠLO SEPTEMBROVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE „SPT INFORMUJE“
6. SVETOVÉ STRETNUTIE TURZOVČANOV A ICH POTOMKOV 140. výročie Hasičského zboru v Turzovke

V stredu 6. septembra 2017 vyšlo septembrové číslo (číslo 9) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE „SPT INFORMUJE“. Prináša správu o konaní Výročnej členskej schôdze Spolku, vrátane jej uznesenia a správu o zvolaní 6. SVETOVÉHO STRETNUTIA TURZOVČANOV A ICH POTOMKOV. Predstavujeme plagát 6. SST od ak. mal. Ondreja Zimku, spolu s logom 6. SST a logom 140. výročia Hasičského zboru v Turzovke. Prinášame správu o úmrtí jedného z našich členov a tradične blahoželáme našim jubilantom.
Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto strane kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
P O Z V Á N K A
Pozývame verejnosť na výstavu člena nášho Spolku, akademického sochára Ondreja 4. ZimkuPozývame verejnosť na výstavu člena nášho Spolku, akademického sochára Ondreja 4. Zimku, ktorej vernisáž bude v stredu 6.9.2017 o 18.00 hod. v Púchove.
Výstava potrvá do 30. septembra 2017.
 
ŠIESTE SVETOVÉ STRETNUTIE TURZOVČANOV JE ZVOLANÉ

V nedeľu 20.8.2017 bolo slávnostné zvolané 6. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov
na dni 17. - 19.8.2018.

PlánovaŠIESTE SVETOVÉ STRETNUTIE TURZOVČANOV JE ZVOLANÉné zvolanie počas sprievodu mestom sa nekonalo pre mimoriadne nepriaznivé počasie, preto organizátori zvolili náhradné riešenie. Slávnostný akt zvolania Turzovčanov sa konal na priestranstve pred kultúrnym domom. Osobitný lesk mu pridali aj turzovskí hasiči, ktorí zároveň pozývali na oslavy 140. výročia vzniku zboru, tie budú 4. a 5. mája 2018. Členovia Spolku prišli v nových tričkách s plagátom 6. SST, ktoré pre nich vyhotovil ich partner, agentúra ARDSYSTÉM Žilina. Plagát 6. SST predstavíme na inom mieste, nateraz si pozrite fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. v našej FOTOGALÉRII.

 
VÝROČNÉ STRETNUTIE ČLENOV SPOLKU 2017

VÝROČNÉ STRETNUTIE ČLENOV SPOLKU 2017

V sobotu 19.8.2017 sa v zasadačke MsÚ v Turzovke konala výročná členská schôdza, ktorá zhodnotila činnosť Spolku za uplynulý rok a vytýčila nové úlohy do 6. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov.
Prinášame fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. z rokovania schôdze a odovzdávania Pamätných medailí palatína Juraja Turza.
K jednotlivým bodom programu sa ešte vrátime, nateraz si pozrite fotoreportáž v našej FOTOGALÉRII.
 
ONDREJ ZIMKA VYTVORIL SKUTOČNÚ ZÁHRADU SNOV
vystavazimkamNa piatkovej vernisáži výstavy Ondreja Zimku v Turzovke sme sa presvedčili, že každý sa pri návšteve tejto výnimočnej výstavy (ukončená 14.9.2017) skutočne ocitne akoby v záhrade snov...
Malá fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. svedčí o mimoriadnej účasti návštevníkov, o skvelej atmosfére, ktorá tu zavládla i o množstve významných hostí, ktorí vernisáž poctili svojou účasťou.
Ďalšie informácie...
 
NAŠE SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVO ZÍSKALO PRESTÍŽNU CENU
organizátori udelili nášmu súťažnému družstvu Cenu ZA PRÍNOS PRE KYSUCKÚ GASTRONÓMIUMesto Turzovka, KaSS Turzovka, Reštaurácia ARTEMIS a spoločnosť REKO Praha, a.s udelilo na XII. ročníku súťaže O NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ, konanom v sobotu 15.7.2017 nášmu súťažnému družstvu Cenu ZA PRÍNOS PRE KYSUCKÚ GASTRONÓMIU.
Nie je to síce víťazstvo ako vlani, ale naši neklamali a ich guľáš opäť patril medzi najlepšie. Vďaka patrí všetkým členom súťažného družstva, ale aj tým členom Spolku, ktorí ich prišli povzbudiť a za odmenu ochutnali nimi pripravenú dobrotu. O tradične dobrej nálade a skvelej atmosfére súťaže svedčia fotografie Ivana Gajdičiara ml., ktoré sme umiestnili do našej FOTOGALÉRIE.
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »