BIMAČEK OTVORIL NOVÚ KAPITOLU VO SVOJEJ ČINNOSTI
bimacekmAreál firmy KROSS v obci Podvysoká ožil v sobotu 6. mája popoludní hudbou, spevom a tancom. Konala sa tu nevšedná udalosť, pripravená z príležitosti, keď občianske združenie BIMAČEK a s ním celá kultúrna verejnosť na Kysuciach prežívala veľký deň. Vydavateľstvo, kníhkupectvo a celá jeho stála expozícia o kultúrnom dedičstve Kysúc sa z doterajších nevyhovujúcich priestorov Obecného úradu v Podvysokej presťahovala do nových, ktoré jej na tento účel prenajala firma KROSS. Bola to udalosť hodná povšimnutia a aj príležitosť na poďakovanie všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.

Hostí vítala ženská folklórna skupina TURZOVANKA a boli medzi nimi starostovia obcí Čierne, Radôstka, Nová Bystrica, Klubina, Lodno, Povina a Dlhé Pole a zástupcovia sponzorov, vďaka ktorým sa celé podujatie mohlo uskutočniť. Spomenieme pánov Jozefa Grežďu, Jána Staníka, Alexandra Iványiho, Jozefa Klieštika, Pavla Polku, Ing. Jozefa Hanzela a spotrebné družstvo COOP Jednota Čadca. Po úvodnom slove moderátora, ktorý privítal riaditeľa OZ MUDr. Jozefa Marca a predsedu správnej rady Jána Halagačku s manželkami aj ostatných funkcionárov a členov tohto agilného občianskeho združenia, začala prvá z celkovo troch častí slávnosti, ktorým bol odborný seminár. So slávnostným príhovorom ho začal PhDr. Juraj Langer z Rožnova pod Radhoštěm a otvoril tému „Valasi v Beskydách“. PhDr. Iveta Zuskinová z Ružomberka prispela témou „Čo zostalo z ovčiarskych tradícií na Slovensku“ a PhDr. Václav Michalička z Příbora hovoril na tému „Živý oheň a jeho obradový význam v živote valašských pastierov“. Početné publikum sledovalo odborný výklad so zaujatím a v prestávkach prispievala k dobrej nálade TURZOVANKA a vzácny hosť – speváčka Helena Záhradníková, turzovská rodáčka. Prítomným sa v závere seminára prihovoril aj MUDr. Jozef Marec a s dojatím ďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o úspechy BIMAČKA v ostatnej dobe. Účasť vzácnych hostí z Moravy, odborníkov, ale aj ich priateľov, ktorí prišli na túto slávnosť vo valašských krojoch, jej dali doslova medzinárodný rozmer. V jej druhej časti sa účastníci seminára zhromaždili v priestore, kde bolo prichystané slávnostné sprístupnenie novej muzeálnej expozície. Predchádzalo mu vystúpenie Detskej folklórnej skupiny BUKOVINKA a heligonkárov, súrodencov Záhumenských z Turzovky. Originálny bol spôsob sprístupnenia, kde prítomní boli svedkami zapálenia „živého ohňa“ tradičným spôsobom, akí používali pastieri v Beskydách. Úspešne ho predviedol PhDr. Václav Michalička z Příbora a potom sa celou obcou rozozvučali pastierske trombity s ktorými prišli a majstrovsky trúbili príslušníci rodiny Gernátovcov z Turzovky. V tejto prekrásnej hudobnej kulise bola PhDr. Zuskinovou a PhDr. Langerom prestrihnutá páska a všetci prítomní pozvaní na prehliadku novej, rozšírenej expozície. Zakrátko čestní hostia vyšli pred areál, kde vykonali slávnostný akt zasadenia dvoch drevín – jedle a buka na pamiatku tejto slávnosti. Ani tento akt sa nezaobišiel bez sprievodnej hry na gajdy, píšťaly a spevu príležitostnej ľudovej piesne v podaní Gernátovcov. A samotná muzeálna expozícia ? Tu si netrúfam popisovať, ani komentovať. Je jednoducho skvelá a treba ju určite vidieť a zažiť. Príležitostí na to bude od dnešného dňa dostatok a všetci veríme, že sa u odbornej i laickej verejnosti stretne s veľkým ohlasom.
Tretia časť sobotňajšej slávnosti bola rovnako príťažlivá a BIMAČEK sa v nej dokonale reprezentoval. Všakovaké dobroty ľudovej kuchyne, špeciality majstrov mäsiarov, údenárov, salašníckych výrobkov, dostatok kvalitného občerstvenia...
Z celého podujatia bol vyhotovený televízny dokument, ktorý odvysiela regionálna televízia a bude prístupný na webových stránkach tohto občianskeho združenia, ktorému ďakujeme za nezabudnuteľný zážitok, za doterajšiu prácu a ktorému úprimne želáme ešte veľa, veľa úspechov. 

-ig-
foto: Majo Dávid

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!