VYŠLO JÚLOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE "SPT INFORMUJE"
Málokto vie, že mudríkovské korene má aj známy slovenský športovec, olympionik MICHAL MARTIKÁNV stredu 28. júna 2017 vyšlo júlové číslo (číslo 7) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE".
Prináša tretiu časť rozprávania o široko rozvetvenom rode Mudríkovcov pod názvom MUDRÍKOVCI Z HLAVÍC, pripravenú podľa informácií od Ing. Štefana Mudríka. Uverejňujeme ŠTATÚT pre udeľovanie Pamätnej medaily palatína Juraja Turza, a pripomíname nedožité 95. narodeniny novinára Pavla Kriščaka z Turzovky. Pozývame na 12. rezbársky plenér DREVENÉ TAJOMSTVÁ a na tradičnú súťaž vo varení guľášu. Neopomenuli sme ani blahoželanie svojim členom k okrúhlym narodeninám, ktoré oslávia v júli 2017.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto strane kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.