DOBROVOĽNÍ HASIČI BUDÚ OSLAVOVAŤ VÝZNAMNÉ VÝROČIE

DOBROVOĽNÍ HASIČI BUDÚ OSLAVOVAŤ VÝZNAMNÉ VÝROČIENáš Spolok sa aktívne zapája do organizácie blížiacich sa osláv 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch. Na podujatí sa podieľa organizačne i materiálne v súlade s uznesením VČS z minulého roka. Uznesenie uložilo Výkonnému výboru organizačne a finančne sa podieľať na všetkých významných kultúrnych, spoločenských a športových akciách konaných v meste v priebehu roka 6. SST, rovnako aj  na ich technickom a materiálnom zabezpečení. Dnes uverejňujeme oficiálny plagát osláv s programom, ktorý zaiste poteší všetkých, ktorí sa chystajú prísť do Turzovky v dňoch 4. a 5. mája 2018.

Plagát osláv 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch vo formáte pdf na stiahnutie.