VYŠLO APRÍLOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE „SPT INFORMUJE“
DH PREDMIERČANKA, založená v r.1906V stredu 11. apríla 2018 vyšlo aprílové číslo (číslo 4) pravidelnej prílohy týždenníka KYSUCE „SPT INFORMUJE“. Uverejňujeme v ňom program osláv 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch, konaných v dňoch 4. a 5. mája 2018, pripomíname výročia osobností a udalostí pripadajúcich na apríl 2018 a blahoželáme členom Spolku k ich životným jubileám.
Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.