VYŠLO MÁJOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE „SPT INFORMUJE“
všetkých členov turzovského hasičského zboru vyznamenali Pamätnou medailou 140. výročia zboruV stredu 16. mája 2018 vyšlo májové číslo (číslo 5) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE „SPT INFORMUJE“. Prináša článok o oslavách 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch a fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. z tohoto podujatia. V závere blahoželáme členke Spolku k jej životnému jubileu.
Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.