ORIGINÁLNA CENA ZA ORIGINÁLNU MYŠLIENKU
ORIGINÁLNA CENA ZA ORIGINÁLNU MYŠLIENKUV sobotu 14.7.2018 sa v rámci Turzovského leta 2018 konala "Súťaž o najlepší guľáš", ktorej účastníkom bolo aj naše súťažné družstvo. V tomto roku medzi 13 súťažnými družstvami síce nedosiahlo na najvyššiu priečku, ale organizátori ich odmenili Cenou za najoriginálnejší stánok. Naši "guľášnici nastúpili v tričkách, propagujúcich tohtoročné 6. Svetové stretnutie Turzovčanov, v klobúkoch s modrou stuhou a odznakmi - logom 6. SST. Dobrú náladu medzi súťažiacimi nepokazili ani opakujúce sa búrky, ktoré svojou intenzitou takmer rozmetali súťažné priestory...
Ďakujeme našim za vzornú reprezentáciu Spolku a všetkým členom, ktorí ich svojou účasťou podporili.
Fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. z tohto podujatia nájdete v našej FOTOGALÉRII.