MAJSTER ANTON KADURA DOKONČIL SVOJE DIELO
MAJSTER ANTON KADURA DOKONČIL SVOJE DIELOInformovali sme Vás, že pre nemoc nemohol rezbár Anton Kadura odovzdať svoje dielo na záver XIII. rezbárskeho plenéra DREVENÉ TAJOMSTVÁ a že ho dokončí neskôr. V týchto dňoch je dielo PANNA MÁRIA VÍTAJÚCA PÚTNIKOV už hotové, konzervuje sa a pripravuje na inštaláciu. Už sme oznámili, že bude umiestnené v Turzovke na Vyšnom Konci, na parkovisku, ktoré je nástupiskom pútnikov na Horu Živčáková. V týchto dňoch pripravuje Mestský podnik služieb Turzovka pre sochu podstavec a prekrytie sochy ako ochranu pred dažďom a snehom.
Inštalácia tejto drevenej plastiky, ktorú dnes po prvýkrát predstavujeme verejnosti bude spojená s malou slávnosťou, ktorej termín včas oznámime.