VYŠLO POSLEDNÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE „SPT INFORMUJE“
VYŠLO POSLEDNÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE SPT INFORMUJEV stredu 5. septembra 2018 vyšlo septembrové číslo (číslo 9) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE „SPT INFORMUJE“. Od roku 1999, kedy bolo vydané po prvýkrát, je v poradí 234. a zároveň posledným vydaním tohto, verejnosťou oceňovaného zaujímavého čítania a zdroja informácií o dianí v Spolku a v meste Turzovka. Prináša správu o generačnej výmene vo vedení Spolku, ktorá sa udiala na VČS 18.8.2018 spolu s hlavnými úlohami Spolku do roku 2022, prijatým uznesením a fotografiami Ivana Gajdičiara ml., ktorými sa vraciame k 6. Svetovému stretnutiu Turzovčanov. V rubrika PRIPOMÍNAME SI uverejňujeme informáciu o zriadení Židovskej náboženskej obce v Turzovke pred 220 rokmi a prinášame malý medailón herečky Márie Grimekovej, ktorá zomrela pred 35 rokmi. Prinášame poďakovanie za dar Mestskému múzeu Karola Točíka v Turzovke a gratulujeme známej speváčke ľudových piesní, turzovskej rodáčke Helene Záhradníkovej k jej významnému životnému jubileu a už tradične blahoželáme členom Spolku k ich výročiam. V rubrike NA ZÁVER je malé rozlúčenie sa s čitateľmi a poďakovanie zostavovateľa za dlhoročnú pomoc a spoluprácu. Vyjadrujeme presvedčenie, že nové vedenie Spolku čoskoro nájde novú formu a spôsob informovania verejnosti...