Nová web stránka funkčná

Po dlhšom čase sa konečne podarilo pripraviť novú web stránku spolku. Záujemcovia ju nájdu na adrese www.sppt.sk