POCTA FILIPOVI LAŠUTOVI
obálka knihy - FILIP LAŠUT - pocta divadelnému fotografoviPri otvorení 50. Palárikovej Rakovej v stredu 26. apríla bola slávnostne uvedená reprezentatívna knižná publikácia FILIP LAŠUT - pocta divadelnému fotografovi.
Známy umelecký fotograf Filip Lašut (1945 - 2012) bol aj spolupracovníkom turzovského divadelného súboru, Nadácie 400 rokov Turzovky, zakladajúcim členom nášho Spolku a spolutvorcom nami vydaných knižných publikácií.
Autormi pocty sú Mišo A. Kováč, Katarína Šulganová a Michal Lašut, vydalo ju FOMI, s.r.o. a medzi partnermi nájdete aj logo nášho Spolku.
 
ROKOVAL VÝKONNÝ VÝBOR SPOLKU

ROKOVAL VÝKONNÝ VÝBOR SPOLKUVo štvrtok 20. apríla 2017 rokoval v sídle svojho sponzora Výkonný výbor Spolku priateľov Turzovky. Vzal na vedomie správu o plnení uznesení z ostatného zasadania VV a VČS, informáciu o pracovnom stretnutí prezidenta Spolku s primátorom mesta, informáciu o priebežnom platení dobrovoľných členských príspevkoch v roku 2017 a informáciu o forme zvolania 6. SST v auguste 2017. Schválil návrhy na udelenie Ceny mesta pre rok 2017 z radov členov Spolku, schválil návrh na zrušenie Štatútu pre udeľovanie štipendií a schválil Štatút pre udeľovanie Pamätných medailí palatína Juraja Turza s účinnosťou od 20.4.2017. Rozhodol o príspevku pre občianske združenie Terra Kisucensis na vydanie publikácie nadregionálneho významu o osídlení Kysúc autora Mgr. D. Veličku, PhD., člena Spolku a o zakúpení knižných publikácii o Filipovi Lašútovi, zakladajúcom členovi Spolku. V zmysle prejednávaného programu prijal konkrétne opatrenia a úlohy pre členov VV.

Ďalšie informácie...
 
ODIŠIEL Z NAŠICH RADOV
Ing. Vladimír Jozef Dlhopolček V utorok 18. apríla 2017 bola na cintoríne v Hlohovci posledná rozlúčka s členom nášho Spolku Ing. Vladimírom Jozefom Dlhopolčekom, ktorý nás navždy opustil vo veku 70 rokov.
Bol  aktívnym členom a jeho odchodom utrpel náš Spolok bolestnú stratu.
Česť jeho pamiatke.
 
Veľkonočný vinš
Veľkonočný vinš
 
VYŠLO APRILOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE "SPT INFORMUJE"
Z depozitára MMKT - prepúšťací list od vojskaV stredu 12. apríla 2017 vyšlo aprílové číslo (číslo 4) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE". Prináša medailón o známom zberateľovi a spolupracovníkovi Mestského múzea Karola Točíka pod názvom "Užitočné záľuby Jána Halagačku". V rubrike PRIPOMÍNAME SI uverejňujeme základné životopisné údaje o významných turzovských rodákoch - pedagógovi VINCENTOVI BIELEKOVI, politikovi MAREKOVI GAŹÍKOVI a spisovateľovi JOZEFOVI HNITKOVI. Informujeme o pracovnom stretnutí primátora mesta Turzovka JUDr. Ľubomíra Golisa a prezidenta Spolku priateľov Turzovky Ivana Gajdičiara st. a blahoželáme členom Spolku k životným jubileám. Pripájame tiež tradičný Veľkonočný vinš.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto strane kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
PRACOVNÉ STRETNUTIE NA MESTSKOM ÚRADE
Primátor mesta a prezident Spolku 31.3.2017V piatok 31.3.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Turzovka JUDr. Ľubomíra Golisa a prezidenta Spolku priateľov Turzovky Ivana Gajdičiara st. Obsahom ich rokovania bolo blížiace sa 50. výročie povýšenia Turzovky na mesto a s tým súvisiace zvolanie 6. SVETOVÉHO STRETNUTIE TURZOVČANOV A ICH POTOMKOV. Jeho termín bol definitívne stanovený na dni 17. - 19. 8. 2018. Bol prejednaný spôsob zvolania Svetového stretnutia a konanie sprievodných podujatí. Zaoberali sa tiež obsahom XII. plenéru ľudových rezbárov, ktorý má dotvoriť priestor pri prícestnom stĺpe Sv. Jána Nepomuckého v centre mesta, kde vlaňajšia víchrica polámala jednu zo stáročných líp. Úmyslom je čo najdlhšie zachovať jej torzo, vdýchnuť mu nový obsah a výraz a na záver plenéru vysadiť na jej mieste novú lipu. Spoločne hľadali riešenie pre vytvorenie pietneho miesta pre chystanú pamätnú tabuľu obetiam II. svetovej vojny a zhodli sa na potrebe okamžitého vytvorenia dočasného depozitára Mestského múzea Karola Točíka, ktorý nájde svoje miesto v bývalej budove SAD v Turzovke.
Stretnutie bolo poznamenané vzájomnou ústretovosťou a obojstranným pochopením, ktoré je zárukou úspechu a východiskom pre ďalšiu spoluprácu.
 
VYŠLO MARCOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE "SPT INFORMUJE"
členský preukaz československej obce legionárskejV stredu 15. marca 2017 vyšlo marcové číslo (číslo 3) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE". Prináša pokračovanie článku TURZOVSKÍ LEGIONÁRI o vojakoch z Turzovky, ktorí bojovali v Čs. légiách s výzvou na darovanie pamiatok na ich činnosť pre Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke. V rubrike PRIPOMÍNAME SI sú základné informácie o osobnostiach, ktoých výročia pripadajú na mesiac marec - J. B. KLEMENS, maliar, sochár, staviteľ, JUDr. JÁN SEKÁČ, verejný činiteľ, IMRICH ŠTETINA, operný spevák, DOMINIK GREGUŠ, športovec, zápasník a FRANTIŠEK HRTÚS, maliar. Uverejňujeme VÝZVU na darovanie 2 % zo zaplatených daní pre náš Spolok a ďakujeme darcom z minulého roka. Tradične, aj v tomto čísle gratulujeme k životným jubileám našich členov, pripadajúcich na mesiac marec 2017.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Výstava ZIMNÁ ZÁHRADA v Šarišskej galérii na Hlavnej 51 v Prešove potrvá do 23.4.2017Pozývame všetkých na výstavu členov nášho Spolku do Šarišskej galérie v Prešove. Výstava ZIMNÁ ZÁHRADA v Šarišskej galérii na Hlavnej 51 v Prešove potrvá do 23.4.2017.
 
V Ý Z V A

Spolok priateľov Turzovky aj pre tento rok sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daníSpolok priateľov Turzovky aj pre tento rok splnil všetky podmienky na to, aby sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daní z príjmov právnických a fyzických osôb.
Žiadame všetkých členov Spolku, ale aj našich čitateľov, sympatizantov, partnerov a sponzorov, aby pri podávaní vlastného daňového priznania za rok 2016, nezabudli do rubriky VYHLÁSENIE, ako prijímateľa podielu uviesť naše občianske združenie. Príjem z 2 % podielu je významnou zložkou nášho skromného rozpočtu, z ktorého realizujeme všetky naše aktivity. Každému, kto sa rozhodne venovať nám svoj podiel, rovnako aj Vašim rodinným príslušníkom, priateľom a známym, ktorých v našom mene vyzvete na takúto pomoc, budeme vďační. Okrem Vášho šľachetného úmysku prispieť na dobrú vec je však potrebné, aby ste do príslušného VYHLÁSENIA v tlačive daňového priznania uviedli tieto požadované údaje:

IČO: 3 6 1 4 4 5 1 7

Právna forma: OZ podľa zákona č. 8/1990 Zb.

Obchodné meno (názov) : SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY

Ulica: Jašíkova   Číslo: 56  PSČ: 023 54   Obec: Turzovka

 
VYŠLO FEBRUÁROVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE "SPT INFORMUJE"
Legionár Juraj StopkaV stredu 8. februára 2017 vyšlo februárové číslo (číslo 2) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE". Prináša doplnenie kapitoly TURZOVČANIA NA BOJISKÁCH SVETOVÝCH VOJEN, uverejnenú v nami vydanej monografii TURZOVKA krížom - krážom o ZOZNAM LEGIONÁROV - TURZOVSKÝCH RODÁKOV. V zozname sú turzovskí rodáci bojujúci v Čs. légiách v Rusku, vo Francúzsku a Taliansku. Oznamujeme vydanie 35. čísla nášho INFORMAČNÉHO BULLETINU a uverejňujeme logo nášho nového partnera, ktorým je spoločnosť ARDSYSTÉM, s.r. o ŽILINA. Pripomíname 110. výročie narodenia partizánskeho veliteľa Jána Dorociaka - Podlipana a gratulujeme členom Spolku k životným jubileám, ktoré oslávia vo februári 2017.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL