Drevené tajomstvá

Pod týmto názvom poznajú návštevníci Turzovky každoročne usporiadaný plenér  ľudových rezbárov z beskydskej oblasti.  Pod gesciou Spolku priateľov Turzovky a za štedrého prispenia samosprávy sa tu v treťom júlovom týždni schádzajú rezbári zo Slovenska, Poľska a Čiech. Po týždňovom pobyte, naplnenom prácou a výmenou skúsenosti zanechávajú v Turzovke svoje diela ako trvalú výzdobu verejných priestranstiev. Za štyri roky trvania plenéru ozvláštnili už areál turzovského farského kostola, Šarkpark v centre, areál materskej školy a Areál športu a zdravia v Závodí.

Úspešný piaty rezbársky plenér v Turzovke.

Fotografie z rezbárskeho plenéra 2010.

Začal V. rezbársky plenér DREVENÉ TAJOMSTVÁ

V júli 2010 prídu rezbári do Turzovky už po piaty raz a ich diela pozdravia účastníkov IV. Svetového stretnutia Turzovčanov v strede mesta, v Parku rodákov.

Fotografie z rezbárskeho plenéra 2009.

drevenetajomstva