Spolok priateľov Turzovky informuje

Informácie SPT prostredníctvom nezávislého týždenníka Kysuce vychádzajú pravidelne jedenkrát za mesiac.

rok/mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2018 č.1
2017 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2016 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2015 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2014 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2013 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2012 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2011 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2010 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2009 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2008 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2007 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2006 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12

Tieto informácie vychádzajú tlačou od roku 1999, na tejto stránke ich prinášame od čísla 8/2006

 
VYŠLO 36. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 36. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUV utorok 18. júla 2017 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 36. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPT. Vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov, sponzorov a partnerov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude do konca mesiaca doručený poštou každému členovi SPT, pretože zároveň slúži ako pozvánka na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Bude sa konať v sobotu 19. augusta 2017 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ. Bulletin prináša členom Spolku aj organizačné pokyny a jeho súčasťou je NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 14.8.2017.
 
VYŠLO 35. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU Spolku
VYŠLO 35. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINVo štvrtok 26. januára 2017 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 35. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPT. Vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov, sponzorov a partnerov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku do konca januára 2017 spolu s poštovým poukazom na zaplatenie dobrovoľného členského príspevku na rok 2017, splatného do konca mája.
Na titulnej strane je séria fotografií z akcií a podujatí Spolku v minulom roku, na jeho zadnej strane sú informácie o platení členských príspevkov a oznam Mestského múzea Karola Točíka v Turzovke. Je tu aj správa, že Spolok sa aj v tomto roku uchádza o 2% podiel zo zaplatených daní svojich členov, sponzorov, partnerov a sympatizantov a údaje, ktoré je potrebné uviesť v príslušnom VYHLÁSENÍ daňového priznania...
 
VYŠLO 34. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 34. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUV pondelok 25. júla 2016 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách 34. číslo Informačného bulletinu SPT, ktorý vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov a sponzorov SPT. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude do troch dní doručený poštou každému členovi SPT
, pretože slúži zároveň aj ako pozvánka na otvorenie nového Mestského múzea a pozvánka na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Tá sa bude konať v sobotu 13. augusta 2016 o 16.00 hod. Bulletin prináša aj pokyny členom Spolku a jeho súčasťou je i NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 7.8.2016.
 
VYŠLO 33. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 33. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUVo štvrtok 21. januára 2016 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 33. číslo Informačného bulletinu SPT. Vychádza od roku 1999 2 x ročne pre členov a sponzorov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku do konca januára aj s priloženou zloženkou na zaplatenie dobrovoľného členského príspevku na rok 2016, splatného do konca mája.
Na titulnej strane bulletinu je séria fotografií z podujatí minulého roka, na jeho zadnej strane  je správa o platení dobrovoľných členských príspevkov a oznam o zľave pre členov Spolku na výrobky spoločnosti I - TRAN, s.r.o. TURZOVKA. Spolok sa aj v tomto roku uchádza o 2% podiel zo zaplatených daní svojich členov, sponzorov a sympatizantov a uvádza potrebné údaje pre darcov, ktoré sú povinní uviesť v daňovom priznaní za rok 2015, v príslušnej kolonke VYHLÁSENIE...
 
VYŠLO 32. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 32. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUVo štvrtok 23. júla 2015 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách 32. číslo Informačného bulletinu SPT, ktorý vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov a sponzorov SPT. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ). Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku, pretože slúži zároveň ako POZVÁNKA na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Tá sa bude konať v sobotu 15. 8. 2015 o 16.00 hod. Bulletin na zadnej strane prináša organizačné pokyny členom Spolku a jeho súčasťou je i NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 10.8.2015.
 
« ZačiatokPredch123ĎalejKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL