Spolok priateľov Turzovky informuje

Informácie SPT prostredníctvom nezávislého týždenníka Kysuce vychádzajú pravidelne jedenkrát za mesiac.

rok/mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2018 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9
2017 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2016 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2015 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2014 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2013 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2012 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2011 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2010 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2009 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2008 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2007 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12
2006 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12

Tieto informácie vychádzajú tlačou od roku 1999, na tejto stránke ich prinášame od čísla 8/2006