VYŠLO JUBILEJNÉ, 30. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO JUBILEJNÉ, 30. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUVo štvrtok 24. júla 2014 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách jubilejné 30. číslo Informačného bulletinu SPT, ktorý vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov a sponzorov SPT. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ). Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku, pretože slúži zároveň ako POZVÁNKA na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Tá sa bude konať v rámci osláv 15. výročia založenia Spolku a 5. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov v sobotu 16. 8. 2014 o 16.00 hod. Bulletin na zadnej strane prináša organizačné pokyny členom Spolku a účastníkom 5. SST a jeho súčasťou je i NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 8.8.2014.