VYŠLO 31. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 31. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUV piatok 23. januára 2015 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 31. číslo Informačného bulletinu SPT. Vychádza od roku 1999 2 x ročne pre členov a sponzorov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku do konca januára aj s priloženou zloženkou na zaplatenie dobrovoľného členského príspevku na rok 2015, splatného do konca mája.
Na titulnej strane je séria fotografií z osláv 15. výročia Spolku, na zadnej strane bulletinu je o.i. štatistika o platení členských príspevkov a oznam o zľave pre členov Spolku na výrobky spoločnosti I - TRAN, s.r.o. TURZOVKA.