VYŠLO 32. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 32. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUVo štvrtok 23. júla 2015 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách 32. číslo Informačného bulletinu SPT, ktorý vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov a sponzorov SPT. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ). Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku, pretože slúži zároveň ako POZVÁNKA na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Tá sa bude konať v sobotu 15. 8. 2015 o 16.00 hod. Bulletin na zadnej strane prináša organizačné pokyny členom Spolku a jeho súčasťou je i NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 10.8.2015.