VYŠLO 33. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 33. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUVo štvrtok 21. januára 2016 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 33. číslo Informačného bulletinu SPT. Vychádza od roku 1999 2 x ročne pre členov a sponzorov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku do konca januára aj s priloženou zloženkou na zaplatenie dobrovoľného členského príspevku na rok 2016, splatného do konca mája.
Na titulnej strane bulletinu je séria fotografií z podujatí minulého roka, na jeho zadnej strane  je správa o platení dobrovoľných členských príspevkov a oznam o zľave pre členov Spolku na výrobky spoločnosti I - TRAN, s.r.o. TURZOVKA. Spolok sa aj v tomto roku uchádza o 2% podiel zo zaplatených daní svojich členov, sponzorov a sympatizantov a uvádza potrebné údaje pre darcov, ktoré sú povinní uviesť v daňovom priznaní za rok 2015, v príslušnej kolonke VYHLÁSENIE...