VYŠLO 34. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 34. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUV pondelok 25. júla 2016 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách 34. číslo Informačného bulletinu SPT, ktorý vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov a sponzorov SPT. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude do troch dní doručený poštou každému členovi SPT
, pretože slúži zároveň aj ako pozvánka na otvorenie nového Mestského múzea a pozvánka na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Tá sa bude konať v sobotu 13. augusta 2016 o 16.00 hod. Bulletin prináša aj pokyny členom Spolku a jeho súčasťou je i NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 7.8.2016.