VYŠLO 35. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU Spolku
VYŠLO 35. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINVo štvrtok 26. januára 2017 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 35. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPT. Vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov, sponzorov a partnerov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku do konca januára 2017 spolu s poštovým poukazom na zaplatenie dobrovoľného členského príspevku na rok 2017, splatného do konca mája.
Na titulnej strane je séria fotografií z akcií a podujatí Spolku v minulom roku, na jeho zadnej strane sú informácie o platení členských príspevkov a oznam Mestského múzea Karola Točíka v Turzovke. Je tu aj správa, že Spolok sa aj v tomto roku uchádza o 2% podiel zo zaplatených daní svojich členov, sponzorov, partnerov a sympatizantov a údaje, ktoré je potrebné uviesť v príslušnom VYHLÁSENÍ daňového priznania...