Od: Ing. JÁN JANČURA, Ostrava, ČR

Dobrý den,jmenuji se Jan Jančura a žiji v Ostravě. Můj rod však pochází z Beskyd, ze Starých Hamer. Tato obec bezprostředně sousedí s Turzovkou. Několik let pátrám po svých předcích, jako nejstaršího doloženého předka jsem našel Jiřího Jančuru, který v roce 1775 zakoupil od frýdeckého panství místo pro usedlost, v místě dodnes na mapách označeném Jančurovice. Toto místo bezprostředně sousedí s Bílým Křížem, tedy i s Turzovkou. Příznačné v návaznosti na dále uvedené je, že kmotři jednoho jeho dítěte byli z Turzovky. Ve stejné době se na Morávce objevuje Josef Jančura a o něco později na Bílém Kříži další Jiří Jančura. Z toho jsem usoudil, že mí předkové se museli odněkud přistěhovat. Rodinná tradice hovoří o tom, že z Vysočiny resp. severovýchodních Čech. V Berní rule z roku 1654 jsem sice našel pět sídel Jančurů, ale prozatím se mi je nepodařilo propojit s mým rodem. Taktéž jsem narazil na Jančury na Slovensku ze Spiše, ti tvrdí, že jejich rod pochází odněkud z ČR. Nakonec jsem při pátrání ve FamilySearch narazil na Jančury z Turzovky, což mě s ohledem na blízkost místa původu mých předků dovedlo k tomu, že jsem začal pátrat v matrikách Turzovky. Tam jsem skutečně našel celý rod Jančurů. Bohužel nejstarší matrika narozených na Webu začíná rokem 1799, starší matriky jsem musel prostudovat z mikrofilmů v archivu v Bytči. Pátrání v archivu v Bytči jde však pomalu, poněvadž se mi z čtečky mikrofilmů špatně čitelné zápisy v matrice velmi špatně čtou, fotografie z čteček jsou nekvalitní a ještě za ně chce archiv zaplatit. Doslechli jsem se, že nějaký člověk z Turzovky sestavil a knižně vydal několik rodokmenů z Turzovky, proto jsme po té publikaci pátrali na internetu a našli Vaši adresu, včetně odkazů na Vámi vydané knihy o Turzovce. Zřejmě se pokusíme je zakoupit, tu rozebranou půjčit v knihovně v Turzovce. Obracíme se proto na Vás s prosbou o sdělení těchto informací:

1. Narazili jste při pátrání v archivech na Jančury z Turzovky a pokud ano, jsou uvedeni ve Vašich publikacích?

2. Jaké zkušenosti máte z pátrání v nejstarších matrikách Turzovky? Máte je ofocené? Myslíte, že by jste se případně mohli domluvit z archivem v Bytči, zda by šlo tyto nejstarší matriky kvalitně ofotit z originálů (min. použít stativ a lepší osvětlení)?

3. Lze někde nalézt ještě starší matriční záznamy, než jsou v matrikách v Turzovce, tzn. před r. 1716?

4. Existuje na Slovensku obdoba našich map Stabilního katastru a v kladném případě jsou přístupné na internetu?

5. Jsou někde dostupné jiné zdroje (nejlépe na internetu) – pozemkové knihy, kronika Turzovky, církevní archivy, urbáře, katastry, sčítání lidu apod.?

6. Žijí ještě Jančurové na Turzovce a máte na ně kontakty?

7. Existuje nějaké stránky resp. stránky Vašeho statistického úřadu, kdy by se dal vyhledat výskyt příjmení na Slovensku?

8. Moc se nevyznám ve slovenském pravopise, ale můžete mi sdělit Váš názor na odchylné psaní příjmení Jančura (v některých případech to může být pouze mé špatné přečtení záznamu) – v matrikách Turzovky sem našel příjmení Jančsar, Jancsurik, Jancsiszta, Janczurka, Janczik apod. – lze je považovat pouze za odchylné psaní, nebo za jiný rod?

Pokud by jste měli zájem, mohl bych Vám předat své dosavadní výsledky pátraní v matikách Turzovky. Předem moc děkuji za Vaší odpověď. S pozdravem Jan Jančura


Pozdravujem Vás a ďakujem za dôveru, s ktorou Ste sa na mňa obrátili. Teší ma Váš záujem o korene vlastného rodu a Vášmu neľahkému pátraniu želám úspech. Žiaľ, nevyhoviem Vám vo všetkom a rovnako je to s odpoveďami na Vaše otázky...
Náš Spolok je dobrovoľným občianskym združením a nemá kapacity na poradenské služby a ani nerobí genealogické výskumy. Publikácie, ktoré sme vydali nie sú zostavené na základe genealogických výskumov, ale na dostupnosti archívnych materiálov a mapujú históriu obce. K jednotlivým rodom sme sa ešte nedostali a výhľadovo o tom nateraz neuvažujeme. V rámci našich možností však dobrovoľne a nezištne pomáhame a radíme tým, ktorí začínajú, majú záujem o históriu Turzovky a o svoje korene. To však nie je Váš prípad. Z prečítaného som usúdil, že sa genealogickému bádaniu venujete veľmi dlho, precízne a dosiahli Ste pozoruhodné výsledky. Vy nepotrebujete radu, Vy sa potrebujete dostať k prameňom a ako sám uvádzate, "archív chce za ne zaplatiť"...To však platí aj pre nás, a našich spolupracovníkov, spoluautorov, atď...
K Vašim otázkam:
1. Ak naši spolupracovníci pri pátraní v archívoch narazli na Jančurovcov z Turzovky, ak ich nespomínajú v textoch, nemáme o tom záznam.
2. S archívom v Bytči spolupracujeme na rovnakom základe ako Vy, nemáme pri spolupráci žiadne výhody.
3. Existuje jedna matrika od roku 1694, jej titulná strana je viackrát uvádzaná v našich publikáciách. Je majetkom RKC, Farnosť Turzovka, pri zoštátnení matrík sa do zoznamu nedostala, preto ju nemá ani archív v Bytči. Mám vedomosť o tom, že sa zápisy v nej majú digitalizovať a bude ako všetky ostatné matriky dostupná...Termín však zatiaľ neviem.
4. Nepoznám odpoveď.
5. Nepoznám odpoveď.
6. V roku 2011 sme vydali knižnú publikáciu TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ, doporučujem preštudovať. Je tu uvádzaná aj spomínaná najstaršia turzovská matrika ako historický prameň. Tu nájdete aj odpovede... V zozname súčasných turzovských priezvísk sa v Turzovke priezvisko "Jančura" nenachádza.
7. Kapitolu "Turzovské priezviská" a "Slovník turzovských priezvísk" pre nás vypracoval PhDr. Milan Majtán, DrSc., odpovede by Ste mohli nájsť v uvádzaných prameňoch a literatúre...
8. Odchylné písanie priezvísk je vcelku bežné - o tom či sa jedná o chybu, alebo iný, samostatný rod, musí dať odpoveď až podrobný, samostatný výskum...
O Vaše doterajšie výsledky v pátraní v matrikách Turzovky, prirodzene, máme záujem. Ak sa nám budú "hodiť", radi ich budeme s Vašim dovolením aj publikovať...
Srdečne pozdravujem a zostávam v úcte
Ivan Gajdičiar st., prezident SPT