Od: PETR BOBEK, ČR
Dobrý deň, dostal som na Vás kontakt od Medzinárodného informačného centra Turzovka, vraj mi môžete pomôcť. V Českej republike pripravujem knihu o pútnickom mieste Turzovka a chcel by som do nej dať niečo z histórie celého mesta a miest okolo nej. Prosím, mohli by ste mi v e-mailu v stručnosti poslať niektoré tieto informácie, najmä od rokov 1602, kedy mala byť Jurajom Turzom vydaná zakladacia listina, do roku 1958, kedy došlo k prvým udalostiam na Živčáku?
Prosím, existujú u Vás aj nejaké záznamy práve o týchto udalostiach, myslím ako zjavenie Panny Márie pôsobilo na obyvateľa a na dianie v kraji okolo Turzovky?
Vopred veľmi pekne ďakujem za informácie, veľmi mi pomôžu.
So srdečným pozdravom
Petr Bobek

Dobrý deň, ďakujem za mail a za dôveru, s ktorou Ste sa na nás obrátili. Pretože nemáme informácie o koncepcii a celom púrojekte Vami pripravovanej publikácie ani o rozsahu kapitoly, ktorá sa bude venovať histórii Turzovky, odkazujem Vás na dostupnú odbornú literatúru. Náš Spolok vydal publikácie TURZOVKA 1598 - 1998, PÁNI MAJSTRI, remeslá, obchod a živnosti v Turzovke, FARNOSŤ TURZOVKA, TURZOVKA krížom - krážom a TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ, všetky sú dostupné v knižniciach...Nateraz publikujeme na www.spolokpriatelovturzovky.sk, je tu k dispozícii náš INFORMAČNÝ BULLETIN. Odkazujeme Vás aj na stránky nášho partnera TERRA KISUCENSIS www.terrak.sk .
Na týchto stránkach nájdete všetky informácie o histórii Turzovky od prvej písomnej zmienky v roku 1580 až po súčasnosť, vrátane Vami spomínaných udalostí na Hore Živčákovej (nie Živčák, ako Ste ju pomenovali).
Dávame Vám uvedené na vedomie a zostávame s pozdravom a želaním úspechu Vami pripravovanej knihy.

S úctou
Ivan Gajdičiar st., prezident SPT