Od: Dipl. Ing. Ján Knezovič, CSc., Kvetoslavov
Dobrý deň pán Gajdičiar,

možno Vás prekvapím, ale len dnes som na stránkach objavil Vaše články - Spomienky na Violín /1-3/, pretože sa aj ja hlásim k histórii Violína, pretože som aj so svojimi súrodencami a rodičmi prežil časť svojej mladosti. Mená ktoré ste uviedli v článkoch sú mi známe, ale len s Milanom Gondekom, ktorý žije v Radvani n/D mám do t.č. kontakt.  Boli sme piati súrodenci, brat Peter zomrel ako dieťa a je pochovaný na cintoríne vo Violíne a ja chodím každoročne na jeho hrob ako si to moji rodičia, ktorí sú pochovaní v Nitre želali. Spomienka na školu mi zostala, ale žiaľ, že teraz sú z budovy len ruiny. Na druhej strane miestny cintorín je udržovaný v perfektnom stave, čo slúži miestnym  obyvateľom ku cti. Ako ma pán Gondek informoval malo byť v tomto roku organizované stretnutie k histórii Slovákov na dolniakoch, ale žiadnu informáciu som nedostal. Z mojich súrodencov žije brat Milan v Brne, bol v Čsll. ako docent na VTA, mladší brat Dušan zomrel v r.2014, sestra Anna je lekárka v Galante a ja bývam v Šamoríne a mám troch synov s ktorými podnikám vo firme Polynova, s.r.o so zameraním na technické zabezpečenie výstavby ovocných sadov a vinohradov. Vážim si, že bol vypracovaný dokument o obyvateľoch Violína, pretože sú to pozoruhodní ľudia  na ktorých sa nemá zabudnúť, lebo národ ktorý nemá históriu ako by nebol.
Prajem veľa úspechov.
S pozdravom  Ján Knezovič.

Dobrý večer, pán Knezovič, dovoľujem si Vás srdečne pozdraviť a poďakovať za milý list, ktorý Ste mi poslali. Preposlal som ho p. Marianovi Kobolkovi, autorovi série článkov, ktorý sme v našom INFORMAČNOM BULLETINE uverejnili v roku 2014 pod názvom SPOMIENKY NA VIOLÍN.

Nemám zatiaľ jeho reakciu, ale určite ho poteší Vaše uznanie a možno aj nový kontakt.

Želám všetko dobré a zostávam s úctou

Ivan Gajdičiar st., Turzovka