POZVÁNKA NA PIATY PLENÉR ĽUDOVÝCH REZBÁROV

rezbariV dňoch 13. – 17. júla 2010 organizujeme v centre mesta pri Námestí Juraja Turzu v poradí už piaty plenér ľudových rezbárov z beskydskej oblasti pod názvom

D R E V E N É    T A J O M S T V Á

V rámci riešenia novej dopravnej situácie v meste boli vlani na Beskydskej ulici zrezané mohutné topole. Ľudoví rezbári zo Slovenska a z Poľska im teraz počas trvania plenéru vdýchnu nový život. Ich diela doplnia vzniknutú prírodnú galériu drevených plastík v Šarkparku tak, aby s tými, čo tu vznikli počas predchádzajúcich rokov, tvorili kompaktný celok. Nezvyčajná a ojedinelá galéria, prístupná z Námestia Juraja Turzu a viditeľná z ulíc v centre, sa tak stane vítanou príležitosťou na stretávanie sa s ľudovým umením.  Pre účastníkov IV. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov bude prekvapením, pre domácich spríjemnením životného prostredia a pre početných turistov a návštevníkov mesta vítanou atrakciou.

Fotografie z rezbárskeho plenéra 2009.