POZVÁNKA NA SPOMIENKOVÉ PODUJATIE k 400. výročiu úmrtia JURAJA TURZA

Náhrobok J. Turza v kaplnke Oravského hraduVo štvrtok 15. decembra 2016 bude v zasadačke MsÚ v Turzovke v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. moderovaná beseda k 400. výročiu úmrtia JURAJA TURZA k témam:

RODINNÉ VZŤAHY JURAJA TURZA
(PhDr. Jana Kurucárová - ŠA Žilina)
JURAJ TURZO A VZDELANOSŤ (PhDr. Helena Saktorová, PhD. – SNK Martin)
JURAJ TURZO A TURZOVKA Mgr. Drahomír Velička, PhD. – ŠA Žilina, prac. Čadca)


Na besede budú aj vstupy s ukážkami dobovej hudby a o 12.00 hod. bude v kinosále KDRJ premietnutý film Pavla Dvořáka - ŽIVOT A SMRŤ PALATÍNA.