POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Vernisáž výstavy ONDREJ ZIMKA bude 1. júna 2012 o 17.00 hod. v Kysuckej galérii v OščadniciPozývame všetkých na výstavu zakladajúceho člena nášho Spolku, akademického maliara Ondreja Zimku. Vernisáž výstavy ONDREJ ZIMKA bude 1. júna 2012 o 17.00 hod. v Kysuckej galérii v Oščadnici. Výstava potrvá do 31. júla 2012.

Ďalšie informácie...
 
POZVÁNKA NA JARNÚ PÚŤ NA HORU TURZOVKA - ŽIVČÁKOVÁ

Pre členov Spolku a všetkých návštevníkov našich stránok prikladáme pozvánku na jarnú púť do Turzovky - na horu  Živčáková dňa 27. 5. 2012.

Ďalšie informácie...
 
SPOLOK SA ZAPOJÍ DO AKCIE "STRIEBORNÁ KYSUCA"

Výkonný výbor Spolku víta výzvu Mikroregiónu Horné Kysuce a samosprávy Mesta Turzovka  a žiada svojich členov, aby sa do nej v rámci svojich možností aktívne zapojili. Výzvu uvádzame v podobe, ako nám bola doručená.

pdf

939,70 kb

 VÝZVA  PRE  SPOLOČENSKÉ A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE V MESTE TURZOVKA 

Ďalšie informácie...
 
POZVANIE NA SLÁVNOSŤ UVEDENIA NOVEJ KNIHY MUDr. JOZEFA MARCA
jozefmarecmV piatok 11. novembra 2011 o 16.00 hod. bude v kinosále Obecného úradu na Podvysokej, slávnostne uvedená nová kniha člena nášho Spolku, spisovateľa MUDr. Jozefa Marca.
Vychádza vo Vydavateľstve Matice Slovenskej s titulom -
TRADIČNÉ LIEČITEĽSTVO A ĽUDOVÁ MÁGIA NA HORNÝCH KYSUCIACH.
Slávnosť bude sprevádzať bohatý kultúrny program a z jej priebehu prinesieme návštevníkom našich stránok fotoreportáž.
 
Výročná členská schôdza Spolku priateľov Turzovky

Výkonný výbor Spolku priateľov Turzovky v zmysle Stanov Spolku zvoláva
V  Ý  R  O  Č  N  Ú     Č  L  E  N  S  K  Ú     S  C  H  Ô  D  Z  U
ktorá sa uskutoční v sobotu 13. augusta 2011 o 16.00 hod. v zasadacej sieni MsÚ v Turzovke s týmto programom:

  • Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
  • Výročná správa o činnosti Spolku za obdobie 2010 - 2011
  • Správa revíznej komisie o hospodárení Spolku, návrh opatrení
  • Hlavné úlohy Spolku na obdobie 2011 - 2012
  • Diskusia, uznesenie, záver
Ďalšie informácie...
 
Slávnostné uvedenie novej knižnej monografie TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ

slávnostné uvedenie novej knižnej monografieMesto Turzovka, Občianske združenie Spolok priateľov Turzovky dovoľuje si Vás pozvať na slávnostné uvedenie novej knižnej monografie
T  U  R  Z  O  V  S  K  É     P  R  I  E  Z  V  I  S  K  Á
vydanú ako pokračovanie monografie Turzovka krížo-krážom pri príležitosti jubilejných 40. Beskydských slávností v Turzovke.

Uvedenie knihy bude súčasťou vernisáže výstavy Stanislava Mikovčáka "Narodení v Turzovke"
vo výstavnej sieni Domu kultúry Rudolfa Jašíka v Turzovke v piatok 12. augusta 2011 o 17.00 hod.

 
TURZOVSKÉ LETO 2011

plagatbs2011mPrinášame Vám programový plagát TURZOVSKÉHO LETA 2011 a srdečne Vás pozývame na všetky jeho akcie a podujatia. Veríme, že si nájdete cestu k nám, do Turzovky, na niektorý z ponúkaných programov.
Budete srdečne vítaní, tešíme sa na Vás, najmä na  rodákov  a ich priateľov a  na obyvateľov druhej strany Beskýd.
Príďte všetci, aby ste si užili našu pohostinnosť, prežili príjemné chvíle v peknom prírodnom prostredí a zhodnotili naše úsilie pri rozvíjaní kultúrnych tradícií Beskydského regiónu.

 

 
POZVÁNKA PRE VŠETKÝCH PRIATEĽOV KYSÚC A KYSUCKEJ HISTÓRIE

erbterrakisPriloženú pozvánku adresujeme všetkým členom Spolku, ale aj ostatným priateľom, ktorí majú radi Kysuce a zaujímajú ich odpovede na otázky -
"Čo sú Kysuce? Aké je ich teritoriálne vymedzenie? Odkedy sú na scéne dejín? Odkedy sa ich obyvatelia nazývajú Kysučanmi?"
Príďte vo štvrtok 17. marca 2011 o 16.00 hod. do Štátneho archívu v Bytči - do pobočky v Čadci na Ul. 17. novembra na historickú prednášku člena nášho Spolku Mgr. Drahomíra Veličku, PhD., spojenú s prezentáciou a naslednou diskusiou.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov, nezabudnite potvrdiť svoju účasť mailom, alebo telefonicky, najneskôr do 10. marca 2011.
Kontakty sú uvedené v pozvánke.

Ďalšie informácie...
 
POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÚ PREMIÉRU
dvorakm  

Pozývame všetkých členov Spolku na slávnostnú premiéru dokumentárneho filmu o Jurajovi Turzovi za účasti jeho autora, historika Pavla Dvořáka.

Film PO STOPÁCH JURAJA TURZU bude mať svoju premiéru vo štvrtok 16. decembra 2010 o 11.00 hod. dopoludnia v Kinosále Domu kultúry Rudolfa Jašíka v Turzovke.

Ďalšie informácie...
 
Náš partner a sponzor bude sláviť 15. výročie činnosti
V závere mesiaca október bude náš partner a sponzor, I - TRAN, spol. s r.o. Turzovka, sláviť 15. výročie  činnosti. Stane sa tak 27. októbra 2010 o 10.30 hod. v Palace Hotel Polom Žilina,  za účasti médií a pozvaných hostí. Po privítaní a  príhovoroch bude tlačová konferencia a slávnostný obed.
Deň predtým, 26. októbra o 13.30 hod. bude v Turzovke, v sídle spoločnosti, slávnostný akt odmenenia jubilantov.
logoitran
 
« ZačiatokPredch123456789ĎalejKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL