Monografie
 V piatok 12. augusta 2011 bola slávnostne uvedená nová knižná monografia
TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ
 
turzovskepriezviskamTURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ;
počet strán: 250;
ISBN  978 – 80 – 970731 – 6 – 9;
Vydal: Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie
Zostavil: Ivan Gajdičiar
Autori: Mgr. Drahomír Velička, PhD., Karol Točík, PhDr. Milan Majtán, DrSc., MUDr. Jozef Marec,  Mgr. Mária Poljaková, Ivan Gajdičiar
Recenzenti: Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
Fotografie:
Archív autorov, rodinné archívy Turzovčanov, Filip Lašut, Fotogaléria Maďarskej kongregácie benediktínov v Pannonhalme, Farský úrad Turzovka, Literárny archív Spolku Sv. Vojtecha v Trnave, Správa katastra Čadca, Štátny archív Bytča, pobočka Čadca, Zempléni múzeum Szerencs
Obálka, grafická úprava, design: © Róbert Schwandner, 2011
Tlač: GRAFICKÉ ŠTÚDIO P + M TLAČIAREŇ TURANY
Náklad: 400 ks
Ďalšie informácie...
 
Informácie SPT prostredníctvom nezávislého týždenníka Kysuce
infokysuce1v infokysuce2v

INFORMÁCIE SPOLKU PRIATEĽOV TURZOVKY
Vydáva: SPT prostredníctvom nezávislého týždenníka KYSUCE
Zostavuje: Ivan Gajdičiar
Vychádza 1x mesačne
Náklad:  totožný s týždenníkom
(od č. 8/2006 ich nájdete na tejto stránke)

 
Spolok priateľov Turzovky 1999 - 2009
10rokovsptv

SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY

Vydal v roku 2009 Spolok priateľov Turzovky pri príležitosti jubilea
Text a zostavenie: Ivan Gajdičiar, 2009
Grafický design: Slavo Haľama, 2009

 
Informačný bulletin SPT
infobulletinv

INFORMAČNÝ BULLETIN SPT

Vydáva: Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie
Redaktor: Ivan Gajdičiar
Vychádza 2x ročne pre členov a sponzorov SPT
Náklad: 200 ks, nepredajné