Monografie
 V piatok 12. augusta 2011 bola slávnostne uvedená nová knižná monografia
TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ
 
turzovskepriezviskamTURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ;
počet strán: 250;
ISBN  978 – 80 – 970731 – 6 – 9;
Vydal: Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie
Zostavil: Ivan Gajdičiar
Autori: Mgr. Drahomír Velička, PhD., Karol Točík, PhDr. Milan Majtán, DrSc., MUDr. Jozef Marec,  Mgr. Mária Poljaková, Ivan Gajdičiar
Recenzenti: Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
Fotografie:
Archív autorov, rodinné archívy Turzovčanov, Filip Lašut, Fotogaléria Maďarskej kongregácie benediktínov v Pannonhalme, Farský úrad Turzovka, Literárny archív Spolku Sv. Vojtecha v Trnave, Správa katastra Čadca, Štátny archív Bytča, pobočka Čadca, Zempléni múzeum Szerencs
Obálka, grafická úprava, design: © Róbert Schwandner, 2011
Tlač: GRAFICKÉ ŠTÚDIO P + M TLAČIAREŇ TURANY
Náklad: 400 ks
 
 
TURZOVKA krížom – krážom

Turzovka krížom - krážomTURZOVKA krížom – krážom;
počet strán: 506;
ISBN   978 – 80 – 970359 – 9 – 0;
EAN  9788097035990
Vydal: Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie
Zostavil: Ivan Gajdičiar
Autori: Juraj Bukovan, Ing. Emília Dlhopolčeková, Ivan Gajdičiar, PhDr. Anna Kiripolská, Jozef Korený, PhDr. Jana Kurucárová, Mgr. Pavol Kužma, Mgr. Amália Kužmová, prof. PhDr. Róbert Letz, CSc., PhDr. Milan Majtán, DrSc., MUDr. Jozef Marec, Mgr. Ladislav Paštrnák, RNDr. Viliam Prikryl, CSc., Mgr. Drahomír Velička, PhD.,Akad. maliar Ondrej Zimka
Recenzenti: Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Mgr. Branislav Krasnovský, PhD.
Fotografie: Archív autorov, Archív zostavovateľa, Archív literatúry a umenia v Martine, Archív Nadácie 400 rokov Turzovky, Archív Spolku priateľov Turzovky, Fotoarchív SNM v Martine (J. Dérer, Š. Apathy), Ivan Gajdičiar ml.,  Ivan Gajdičiar st., Internet, Ing. Renáta Janošcová, PhD., (Trenčianska univerzita AD - jej fotodokumentácia bola realizovaná v rámci riešenia projektu KEGA 3/5162/07 Digitalizácia ako forma ochrany kultúrneho dedičstva a jej aplikácia v edukačnom procese, vedúca projektu PhDr. Margita Jágerová, PhD. - Katedra etnológie a etnomuzikológie UKF v Nitre), Milan Kosec, Filip Lašut, Peter Lovás, Ján Schűtz,PaedDr. Jaroslav Velička
Obálka, grafická úprava, design: © Róbert Schwandner, 2010
Tlač: GRAFICKÉ ŠTÚDIO P+M TLAČIAREŇ TURANY
Náklad: 800 ks

 

FARNOSŤ TURZOVKA

kniha2006obalv kniha2006papezv
kniha2006vnutrov  

FARNOSŤ TURZOVKA; ISBN 80 – 969314 – 7 – 4; počet strán 354
Vydal: Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie v spolupráci s Farským úradom v Turzovke
Zostavili: Ivan Gajdičiar a PaedDr. Jaroslav Velička
Autori: ThDr. Ladislav Belás, doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, SJ, PhD., Ivan Gajdičiar, Mgr. Antonia Hudecová, Mgr. Ladislav Kučkovský, MUDr. Jozef Marec, Mgr. Jozef Petráš, Mgr. Drahomír Velička
Obálka a grafická úprava: ak. mal. Miroslav Cipár
Náklad 800 ks

 

PÁNI MAJSTRI, remeslá, obchod a živnosti v Turzovke

kniha2003obalv kniha2003vnutrov

PÁNI MAJSTRI, remeslá, obchod a živnosti v Turzovke;  ISBN 80 – 968757 – 4 – 4; počet strán 334
Vydal: Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie v roku 2003
Zostavil: Ivan Gajdičiar
Autori: Drahoš Bernát, Ivan Gajdičiar, Mgr. Zuzana Galiová, Eduard Gašinec, Mgr. Antónia Hudecová, PhDr. Oľga Kasajová, Mgr. Richard Lacko, Mgr. Ladislav Paštrnák
Obálka a grafická úprava: ak. mal. Miroslav Cipár
Náklad: 800 ks

 

TURZOVKA 1598 – 1998

kniha1998obalm

kniha1998cenav

TURZOVKA 1598 – 1998; ISBN 80 – 967969 – 6 – 8; počet strán 480
Vydal:  Nadácia 400 rokov Turzovky v roku 1998
Zostavili:  Ivan Gajdičiar, PhDr. Milan Gacík, Mgr. Ladislav Paštrnák
Autori: Ing. Emília Dlhopolčeková, Vladimír Ferko, PhDr. Milan Gacík, Ivan Gajdičiar, RNDr. Juraj Galvánek, Rastislav Hajnoš, Mgr. Antónia Hudecová, PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., PhDr. Anna Kiripolská, PhDr. Milan Kiripolský, MUDr. Alexander Klika, PhDr. Jozef Kočiš, CSc., Mgr. Richard Lacko, PhDr. Ivan Mačák, Mgr. Ivan Mahrík, PhDr. Arne B. Mann, CSc., Mgr. Ladislav Paštrnák, RNDr. Viktória Urbanová, CSc., PaedDr. Jaroslav Velička, PhDr. Ladislav Vrteľ, ak. mal. Ondrej Zimka.
Obálka a grafická úprava: ak. mal. Miroslav Cipár
Náklad: 1 500 ks