Informačný bulletin SPT
infobulletinv

INFORMAČNÝ BULLETIN SPT

Vydáva: Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie
Redaktor: Ivan Gajdičiar
Vychádza 2x ročne pre členov a sponzorov SPT
Náklad: 200 ks, nepredajné