Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

VYŠLO APRÍLOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE „SPT INFORMUJE“
DH PREDMIERČANKA, založená v r.1906V stredu 11. apríla 2018 vyšlo aprílové číslo (číslo 4) pravidelnej prílohy týždenníka KYSUCE „SPT INFORMUJE“. Uverejňujeme v ňom program osláv 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch, konaných v dňoch 4. a 5. mája 2018, pripomíname výročia osobností a udalostí pripadajúcich na apríl 2018 a blahoželáme členom Spolku k ich životným jubileám.
Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
DOBROVOĽNÍ HASIČI BUDÚ OSLAVOVAŤ VÝZNAMNÉ VÝROČIE

DOBROVOĽNÍ HASIČI BUDÚ OSLAVOVAŤ VÝZNAMNÉ VÝROČIENáš Spolok sa aktívne zapája do organizácie blížiacich sa osláv 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch. Na podujatí sa podieľa organizačne i materiálne v súlade s uznesením VČS z minulého roka. Uznesenie uložilo Výkonnému výboru organizačne a finančne sa podieľať na všetkých významných kultúrnych, spoločenských a športových akciách konaných v meste v priebehu roka 6. SST, rovnako aj  na ich technickom a materiálnom zabezpečení. Dnes uverejňujeme oficiálny plagát osláv s programom, ktorý zaiste poteší všetkých, ktorí sa chystajú prísť do Turzovky v dňoch 4. a 5. mája 2018.

Plagát osláv 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch vo formáte pdf na stiahnutie.

 
DO POZORNOSTI RODÁKOM
Logo VI. Svetového stretnutia Turzovčanov 2018V týchto dňoch je do všetkých krajanských novín a časopisov vo svete doručovaná správa o konaní VI. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov. Je zároveň výzvou rodákom, aby, pokiaľ sa v uvedenom čase chystajú na Slovensko, nasmerovali svoje kroky do Turzovky, kde ich v dňoch 17. – 19. augusta 2018 čakajú organizátori tohto ojedinelého podujatia.

Správu s výzvou pre rodákov nájdete TU.
 
UCHÁDZAME SA AJ O VAŠU POMOC
Spolok priateľov Turzovky aj pre tento rok splnil všetky podmienky na to, aby sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daní z príjmov právnických a fyzických osôb.

UCHÁDZAME SA AJ O VAŠU POMOCŽiadame všetkých členov Spolku, ale aj našich čitateľov, sympatizantov, partnerov a sponzorov, aby pri podávaní vlastného daňového priznania za rok 2017, nezabudli do rubriky VYHLÁSENIE, ako prijímateľa podielu uviesť naše občianske združenie. Príjem z 2 % podielu je významnou zložkou nášho skromného rozpočtu, z ktorého realizujeme všetky aktivity. Každému, kto sa rozhodne venovať nám svoj podiel, rovnako aj Vašim rodinným príslušníkom, priateľom a známym, ktorých v našom mene vyzvete na takúto pomoc, budeme vďační. Okrem Vášho šľachetného úmyslu prispieť na dobrú vec je však potrebné, aby ste do príslušného VYHLÁSENIA v tlačive daňového priznania uviedli tieto požadované údaje:

IČO: 3 6 1 4 4 5 1 7
Právna forma: OZ podľa zákona č. 8/1990 Zb.
Obchodné meno (názov) : SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY
Ulica: Jašíkova
Číslo: 56
PSČ: 023 54
Obec: Turzovka


Predvyplnené tlačivo nájdete TU.
 
PRVÉ INFORMÁCIE PRE TURZOVČANOV VO SVETE
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijal našu ponuku na spoluprácu pri príprave VI. Svetového stretnutia TurzovčanovV týchto dňoch Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijal našu ponuku na spoluprácu pri príprave VI. Svetového stretnutia Turzovčanov a oficiálne ju potvrdil. Úrad poskytne súčinnosť pri sprostredkovaní informácií krajanom v existujúcich slovenských médiách v štátoch, v ktorých rodáci či potomkovia z Turzovky žijú a pôsobia. Prvá správa o stretnutí je už uverejnená na portáli slovenskézahraničie.sk, ďalšie budú nasledovať a my budeme o nich návštevníkov našich stránok pravidelne informovať.
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2571/vi-svetove-stretnutie-turzovcanov-a-ich-potomkov
 
VYŠLO 37. ČÍSLO INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 37. ČÍSLO INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUVo štvrtok 25. januára 2018 vyšlo v plnofarebnej úprave na 8 stranách v náklade 200 ks už 37. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPT. Vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov, sponzorov a partnerov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude do konca mesiaca doručený poštou každému členovi Spolku spolu s poštovým poukazom na zaplatenie dobrovoľného členského príspevku na rok 2018. Na titulnej strane sú fotografie zo slávnostného zvolania 6. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov a logá podujatí pre rok 2018. Na zadnej strane je informácia o platení členských príspevkov, oznam Mestského múzea Karola Točíka a výzva na darovanie 2% zo zaplatených daní v prospech nášho Spolku...
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »