Svetové stretnutia Turzovčanov

Plagáty k SVETOVÝM STRETNUTIAM TURZOVČANOV - od akad. maliara Ondreja Zimku

sst2014v sst2010v
sst2006v sst2002v
sst1998v  
 
Do pozornosti rodákom

sst2010mNa Slovensku, v hornokysuckom meste Turzovka sa pravidelne každé štyri roky  organizujú Svetové stretnutia jeho rodákov a ich potomkov. V tomto roku, v dňoch 13. – 15. augusta 2010 to bude už po štvrtý raz. Je venované 430. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, ktorej neskôr, v roku 1602, udelil privilégium sám jej zakladateľ, uhorský palatín Juraj Thurzo z Betlanoviec, zemepán na Bytčianskom panstve.
IV. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov sa bude konať v rámci Turzovského kultúrneho leta a Beskydských slávností, ktoré tu majú svoju štyridsaťročnú tradíciu. Je to vhodná príležitosť pre všetkých, aby svoj rodný kraj – Kysuce, prišli navštíviť práve v tomto čase, keď tu na tradičných turzovských hodoch vrcholia spoločenské a kultúrne aktivity jeho občanov. Stretnutia sú charakteristické účasťou rodákov a mnohých významných osobností, prominentov spoločenského a politického života, známych umelcov a športovcov.

Ďalšie informácie...
 
Výzva spoluobčanom

V dňoch 13. – 15. augusta 2010 sa bude v našom meste konať
IV. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov.

Účasť mnohých významných osobností, rodákov, prominentov spoločenského a politického života, umelcov a športovcov, to je iba jedna strana mince, ktorou bude Turzovka odmenená za svoju svetovosť. Tá druhá strana mince, na ktorej je vyznačená hodnota, sú jej občania. Všetci, ktorí v Turzovke žijú a pracujú, sa v auguste 2010 stanú domácimi pánmi, hostiteľmi. Na nich záleží, či budú hostiteľmi dobrými a váženými, alebo svoju šancu premrhajú nezáujmom o dianie v meste. Organizátori IV. Svetového stretnutia veria, že tých prvých bude omnoho viac.

Ďalšie informácie...
 
VITAJTE DOMA, RODÁCI !

V  I  T  A  J  T  E    D  O  M  A,   R  O  D  Á  C  I   !

Celé štyri roky sme čakali a pripravovali sa na chvíle, keď sa opäť stretnú všetci, ktorí majú radi svoje ivsstrodisko, aby svojou účasťou potvrdili myšlienku spolupatričnosti Turzovčanov. V týchto dňoch sa stretávajú všetci, čo prišli do svojho rodiska z ďaleka i z blízka. Nuž teda, vitajte doma, rodáci! Tešíme sa z Vašej prítomnosti a želáme Vám, aby ste sa aj Vy potešili zo stretnutí s Vašimi blízkymi, priateľmi a známymi. Ak svoje rodisko nachádzate opäť o niečo krajšie a bohatšie, ak ho viacerí ani nespoznávate, ako rozkvitlo do krásy, verte, že je to aj zásluhou týchto pravidelných stretnutí. Chceme, aby ste si všetci uvedomili, že to, čo zdanlivo robíme pre iných, robíme vlastne sami pre seba. Aby naše mesto rástlo do krásy, aby sa nám v ňom spoločne dobre a príjemne žilo. Po každom doterajšom svetovom stretnutí zostali v meste trvalé hodnoty v podobe účelových stavieb, pamätných tabúľ, pomníkov, verejnej zelene, upravených priestranstiev, príjemných  spomienok...  V okamžiku, keď naše štvrté svetové stretnutie bude už patriť minulosti, majte na pamäti, že o štyri roky vás očakávame znova. Veď patríme k sebe, sme všetci zviazaní pevným putom túžby po domove.