Do pozornosti rodákom

sst2010mNa Slovensku, v hornokysuckom meste Turzovka sa pravidelne každé štyri roky  organizujú Svetové stretnutia jeho rodákov a ich potomkov. V tomto roku, v dňoch 13. – 15. augusta 2010 to bude už po štvrtý raz. Je venované 430. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, ktorej neskôr, v roku 1602, udelil privilégium sám jej zakladateľ, uhorský palatín Juraj Thurzo z Betlanoviec, zemepán na Bytčianskom panstve.
IV. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov sa bude konať v rámci Turzovského kultúrneho leta a Beskydských slávností, ktoré tu majú svoju štyridsaťročnú tradíciu. Je to vhodná príležitosť pre všetkých, aby svoj rodný kraj – Kysuce, prišli navštíviť práve v tomto čase, keď tu na tradičných turzovských hodoch vrcholia spoločenské a kultúrne aktivity jeho občanov. Stretnutia sú charakteristické účasťou rodákov a mnohých významných osobností, prominentov spoločenského a politického života, známych umelcov a športovcov.

 Domáci občania, ako hostitelia,  s celými rodinami navštevujú rad programov a podujatí pripravených pre túto príležitosť. Od masových amfiteátrových programov a folklórnych akcií až po komorné koncerty a výstavy. Mesto zakaždým rozkvitne do krásy a znásobuje počet svojich návštevníkov. Prichádzajú zblízka i zďaleka bez ohľadu na to, či žijú v susednom chotári, alebo ďaleko za morom. To, čo Turzovčania robia pre iných, robia vlastne aj sami pre seba. Chcú sa dobre cítiť,  napĺňať odkaz svojich predkov, zachovávať tradície a prejaviť úctu svojim hosťom. Po každom doterajšom svetovom stretnutí zostali v meste trvalé hodnoty v podobe účelových stavieb, pamätných tabúľ, pomníkov, knižných publikácií, verejnej zelene, upravených priestranstiev, ale najmä nezabudnuteľných zážitkov a spomienok.
V týchto dňoch, ktoré ešte zostávajú do stanoveného termínu,  spájajú Turzovčania opäť svoje sily a prostriedky, aby aj štvrté stretnutie rodákov bolo znova svetové. Pretože práve v tom je ich duch, poslanie a v tom je ich zmysel.
Záštitu nad IV. Svetovým stretnutím Turzovčanov a ich potomkov prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a prisľúbil svoju osobnú účasť. Je to veľké vyznamenanie nielen pre organizátorov, ale aj pocta všetkým rodákom, Kysučanom a Slovákom, žijúcim vo svete. Lebo práve ich tu očakávajú najviac a tešia sa na nich. Ak teda Vaše kroky povedú na Slovensko, príďte si podať ruky so svojimi rodákmi na Kysuciach, príďte do kraja dobrých a pracovitých ľudí, známych svojou pohostinnosťou a otvoreným srdcom.