Výzva spoluobčanom

V dňoch 13. – 15. augusta 2010 sa bude v našom meste konať
IV. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov.

Účasť mnohých významných osobností, rodákov, prominentov spoločenského a politického života, umelcov a športovcov, to je iba jedna strana mince, ktorou bude Turzovka odmenená za svoju svetovosť. Tá druhá strana mince, na ktorej je vyznačená hodnota, sú jej občania. Všetci, ktorí v Turzovke žijú a pracujú, sa v auguste 2010 stanú domácimi pánmi, hostiteľmi. Na nich záleží, či budú hostiteľmi dobrými a váženými, alebo svoju šancu premrhajú nezáujmom o dianie v meste. Organizátori IV. Svetového stretnutia veria, že tých prvých bude omnoho viac.


Práve na nich sa obraciame, aby pomohli naplniť všetky očakávania, vkladané do tohto stretnutia. Aby svoje príbytky, domy, sídla firiem, budovy a ich okolie, verejné priestranstvá, ulice a všetko, čo ako prvé uvidí oko návštevníka, uviedli do stavu, čo všetkých hosťov presvedčí, že Turzovčania vedia byť skutočne svetoví. Aby čas, zostávajúci do pripravovaného stretnutia, využili zmysluplne a vykonali práce, ktoré doteraz odkladali.
Očakávame tiež, že domáci budú na stretnutie pozývať celé svoje rodiny a že ich pozvú nielen k sebe, ale že s nimi navštívia všetky programy a podujatia, čo sa pre nich pripravujú. Že svojim blízkym a známym na Slovensku i v ďalekom svete podajú správu o tom, že práve v polovici augusta roku 2010 je najpríhodnejší  a najvhodnejší  čas navštíviť rodnú obec, rodné Kysuce.
Chceme, aby si všetci uvedomili, že to, čo zdanlivo robíme pre iných, robíme vlastne pre seba. Aby naše mesto rástlo do krásy, aby sa nám v ňom spoločne dobre a príjemne žilo. Po každom doterajšom svetovom stretnutí zostali v meste trvalé hodnoty v podobe účelových stavieb, pamätných tabúľ, pomníkov, verejnej zelene, upravených priestranstiev, príjemných  spomienok...
Spojme svoje sily aj teraz, aby štvrté stretnutie rodákov bolo znova svetové. Pretože práve v tom je ich duch, poslanie a v tom je ich zmysel.

 

Občianske združenie                   Samospráva mesta
Spolok priateľov Turzovky             Turzovka