VITAJTE DOMA, RODÁCI !

V  I  T  A  J  T  E    D  O  M  A,   R  O  D  Á  C  I   !

Celé štyri roky sme čakali a pripravovali sa na chvíle, keď sa opäť stretnú všetci, ktorí majú radi svoje ivsstrodisko, aby svojou účasťou potvrdili myšlienku spolupatričnosti Turzovčanov. V týchto dňoch sa stretávajú všetci, čo prišli do svojho rodiska z ďaleka i z blízka. Nuž teda, vitajte doma, rodáci! Tešíme sa z Vašej prítomnosti a želáme Vám, aby ste sa aj Vy potešili zo stretnutí s Vašimi blízkymi, priateľmi a známymi. Ak svoje rodisko nachádzate opäť o niečo krajšie a bohatšie, ak ho viacerí ani nespoznávate, ako rozkvitlo do krásy, verte, že je to aj zásluhou týchto pravidelných stretnutí. Chceme, aby ste si všetci uvedomili, že to, čo zdanlivo robíme pre iných, robíme vlastne sami pre seba. Aby naše mesto rástlo do krásy, aby sa nám v ňom spoločne dobre a príjemne žilo. Po každom doterajšom svetovom stretnutí zostali v meste trvalé hodnoty v podobe účelových stavieb, pamätných tabúľ, pomníkov, verejnej zelene, upravených priestranstiev, príjemných  spomienok...  V okamžiku, keď naše štvrté svetové stretnutie bude už patriť minulosti, majte na pamäti, že o štyri roky vás očakávame znova. Veď patríme k sebe, sme všetci zviazaní pevným putom túžby po domove.