Logo SPT

logospt

Srdce – symbol lásky, priateľstva, úprimnosti... Ľudia si ho berú za svoj emblém, aby sa jeho prostredníctvom vyznali zo svojho vzťahu k tomu, čo majú radi, čomu veria, v mene čoho sú pripravení a ochotní pracovať, či prinášať obete. Nezištnosť a uvedomenie si potreby naďalej upevňovať vzťah k svojmu rodisku priviedla skupinu Turzovčanov  krátko potom, čo Nadácia 400 rokov Turzovky vrchovatou mierou naplnila svoje poslanie činmi, aby založila nový spolok. Vznikol ako občianske združenie z prirodzenej túžby a potreby rozvíjať občiansky život, zvyklosti a tradície. To všetko sú hodnoty, ktoré sa nedajú tvoriť bez srdca. Bez vzájomného dobropriania, bez spolupatričnosti a bez iných, rovnako bijúcich a pulzujúcich sŕdc. Dve z týchto mnohých, navzájom pospájaných sŕdc pulzujúcich pre dobro svojho rodiska vstúpili aj do loga nového združenia.