Vlajka SPT
vlajkavlavo vlajkavpravo

Vlajka  - najvýznamnejší vonkajší symbol spolku má rozmery 60 x 90 cm a je vyhotovená vo farbách mesta – červenej a striebornej. Na lícnej strane je vyšité logo spolku s kruhovým nápisom a dátumom podpisu zakladacej listiny (kuriozitou je, že zhotoviteľ urobil chybu v dátume, správne má byť 17.7.1999). Na rube vlajky je vyšitý zväčšený odtlačok z pečatidla obce datovaného 1712 s kruhopisom, hovoriacim o obnovení staršej pečate Turzovky – SIGILLUM TURSOWKIENSE, RESTAURATUM 1712. V pečatnom poli je vrch s tromi palmami a pod ním skratka Omne trin. perf.  Na rozvinutej stuhe je nápis z tejto pečate OMNE TRINUM PERFECTUM ( v trojjedinosti je všetko dokonalé ). Druhé, siedme a devätnáste písmeno je na stuhe vyšité iným farebným odtieňom a tvorí skupinu rímskych číslic MIM,  t.j.  číslovku 1999, rok založenia spolku a trojjedinosť  je tu v prenesenom význame ako vzťah  OBČAN – MESTO – SPOLOK. Vlajka je vyšitá striebornými a hodvábnymi niťami, lemovaná striebornými strapcami.