Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Plagát Turzovského leta 2018
Turzovské leta 2018
 
TURZOVKA MÁ „SVOJU“ POŠTOVÚ ZNÁMKU
TURZOVKA MÁ SVOJU POŠTOVÚ ZNÁMKUDňa 25.01.2018 Mesto Turzovka požiadalo generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. o zaradenie do edičného plánu vydanie poštovej známky" Kvetinový motív" s personalizovaným kupónom pripomínajúcim 50. výročie udelenia Štatútu Mesta Turzovka. Slovenská pošta, a.s. návrh Mesta Turzovka akceptovala a dňa 01.06.2018 sa v areáli výstaviska Incheba EXPO počas Bratslavských zberateľských dní uskutočnila jej slávnostná inaugurácia. Poštová známka rozmerov 26.5 mm x 33.9 mm vrátane perforácie vyšla vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami a 8 kupónmi rovnakého rozmeru. Známku technikou ofsetu vytlačila spoločnosť Tiskárna Hradišťsko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha,a.s. Motívom poštovej známky" Kvetinový motív" je kytica s pivonkami aranžovaná renomovaným aranžérskym štúdiom Atelier Papaver. Motívom personalizovaného kupónu k tejto známke je číslica 50 pripomínajúca 50. výročie Štatútu mesta Turzovka. Autorom grafického dizajnu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferďa. Autorom grafického návrhu kupónu je Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.
Novú poštovú známku si pozrite tu.
 
KYSUCKÉ SNY V LONDÝNE
KYSUCKÉ SNY V LONDÝNEV dňoch 27. júna až 27. júla 2018 na Slovenskom veľvyslanectve v Londýne bude výstava umenia z Kysúc pod názvom KYSUCKÉ SNY. Výstava sa koná v rámci Predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine 2017/2018. Návštevníci výstavy sa tu zoznámia s tvorbou člena nášho Spolku, rezbára ANTONA KADURU a tvorbou ďalších výtvarníkov z Kysúc – maliara JOZEFA VRÁBELA, fotografa ONDREJA PRIEHODU a drotára RÓBERTA HOZÁKA. V skupine, prezentujúcou počas vernisáže originálnu regionálnu folklórnu hudbu bude účinkovať aj člen nášho Spolku, ľudový hudobník  ANDREJ GERNÁT.
Návštevníkom našich stránok približujeme originálny bulletin, vydaný k tejto výstave a v ďalších informáciách uvádzame aj jeho voľný slovenský preklad Lucie Prachniarovej.
Ďalšie informácie...
 
TURZOVSKÍ DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLAVOVALI
TURZOVSKÍ DOBROVOĽNÍ HASIČI OSLAVOVALIPiatok 4. a sobota 5. mája 2018 patrili v Turzovke hasičom, ktorí sa tu zišli zo širokého okolia i zo susednej ČR, aby spoločne oslávili 140. výročie Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka. Oslavy poctili svojou návštevou vzácni hostia z ústredných a územných orgánov DPO SR, primátor mesta,  poslanci MsZ a delegácie hasičov z družobných a susedných zborov. Mohutný sprievod v Deň svätého Floriána, patróna hasičov smeroval od hasičskej zbrojnice do miestneho farského chrámu, kde bola slávnostná svätá omša, ktorú za prítomnosti ďalších piatich kňazov celebroval vojenský ordinár, Otec biskup Mons. František Rábek a po jej skončení spoločne vysvätili rekonštruované priestory hasičskej zbrojnice. Na slávnostnej recepcii v Urbárskom dome primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis a zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková odovzdali hosťom z radov duchovných pamätné plakety a všetkých členov turzovského hasičského zboru vyznamenali  Pamätnou medailou 140. výročia zboru.
Ďalšie informácie...
 
DO POZORNOSTI RODÁKOM
Logo VI. Svetového stretnutia Turzovčanov 2018V týchto dňoch je do všetkých krajanských novín a časopisov vo svete doručovaná správa o konaní VI. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov. Je zároveň výzvou rodákom, aby, pokiaľ sa v uvedenom čase chystajú na Slovensko, nasmerovali svoje kroky do Turzovky, kde ich v dňoch 17. – 19. augusta 2018 čakajú organizátori tohto ojedinelého podujatia.

Správu s výzvou pre rodákov nájdete TU.
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »