Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

DRUHÝ DEŇ REZBÁRSKÉHO PLENÉRU

diela sa už jednoznačne črtajúNečakane prudký dážď ukončil druhý deň rezbárskeho plenéru "DREVENÉ TAJOMSTVÁ" v Turzovke. V priebehu dňa však počasie rezbárom prialo a umožnilo im pokročiť na svojich dielach. Tie sa už jednoznačne črtajú a niet pochýb, že budú ukončené načas.
Hoci bola Turzovka z dôvodu štátneho sviatku a zatvorenia obchodov takmer "vyľudnená", našlo sa množstvo obdivovateľov, najmä z radov cudzincov a turistov, ktorí do mesta v tento deň zavítali. Zhodli sa v názore, že Turzovka bude bohatšia o nové hodnotné diela a že najmä kmeň starej lipy v centre bude pre mnohých nadlho hlavnou "atrakciou" Turzovky.

Ďalšie informácie...
 
PRVÝ DEŇ REZBÁRSKEHO PLENÉRU "DREVENÉ TAJOMSTVÁ"

zľava: Stanislav Polek z Košíc, Anton Kadura z Podvysokej, Ryszard Gondek z Chelmeku a Miroslav Wiszowaty z RudyV utorok 4. júla 2017 začal v Turzovke XII. ročník tradičného rezbárskeho plenéru DREVENÉ TAJOMSTVÁ. Zúčastňujú sa ho dvaja rezbári zo Slovenska a dvaja rezbári z Poľska, z beskydskej oblasti. Účastníkov a organizátorov na úvod prijal primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis a bezprostredne po tom začali rezbári odhaľovať tohtoročné tajomstvá. Na fotografii zľava sú Stanislav Polek z Košíc, pôvodom zo Štiavnika, Anton Kadura z Podvysokej, pôvodom z Turzovky, Ryszard Gondek z Chelmeku a Miroslav Wiszowaty z Rudy.

Ďalšie informácie...
 
VYŠLO JÚLOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE "SPT INFORMUJE"
Málokto vie, že mudríkovské korene má aj známy slovenský športovec, olympionik MICHAL MARTIKÁNV stredu 28. júna 2017 vyšlo júlové číslo (číslo 7) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE".
Prináša tretiu časť rozprávania o široko rozvetvenom rode Mudríkovcov pod názvom MUDRÍKOVCI Z HLAVÍC, pripravenú podľa informácií od Ing. Štefana Mudríka. Uverejňujeme ŠTATÚT pre udeľovanie Pamätnej medaily palatína Juraja Turza, a pripomíname nedožité 95. narodeniny novinára Pavla Kriščaka z Turzovky. Pozývame na 12. rezbársky plenér DREVENÉ TAJOMSTVÁ a na tradičnú súťaž vo varení guľášu. Neopomenuli sme ani blahoželanie svojim členom k okrúhlym narodeninám, ktoré oslávia v júli 2017.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto strane kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
PREDSTAVUJEME MEDAILU PALATÍNA JURAJA TURZA

Od 20.4.2017 je v platnosti Štatút pre udeľovanie Pamätnej medaily Juraja Turza a jej prví držitelia ju dostanú na tohtoročnej Výročnej členskej schôdzi Spolku v sobotu 19.8.2017. Medaila je z postriebreného kovu, patinovaná, má priemer 6 cm a je uložená v etui z modrého zamatu. Medailu vydal Spolok priateľov Turzovky a vyrazila ju Štátna mincovňa v Kremnici podľa návrhu akademického sochára Mariana Hruštinca.

PREDSTAVUJEME MEDAILU PALATÍNA JURAJA TURZA PREDSTAVUJEME MEDAILU PALATÍNA JURAJA TURZA
 
BIMAČEK OTVORIL NOVÚ KAPITOLU VO SVOJEJ ČINNOSTI
bimacekmAreál firmy KROSS v obci Podvysoká ožil v sobotu 6. mája popoludní hudbou, spevom a tancom. Konala sa tu nevšedná udalosť, pripravená z príležitosti, keď občianske združenie BIMAČEK a s ním celá kultúrna verejnosť na Kysuciach prežívala veľký deň. Vydavateľstvo, kníhkupectvo a celá jeho stála expozícia o kultúrnom dedičstve Kysúc sa z doterajších nevyhovujúcich priestorov Obecného úradu v Podvysokej presťahovala do nových, ktoré jej na tento účel prenajala firma KROSS. Bola to udalosť hodná povšimnutia a aj príležitosť na poďakovanie všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »