Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

VYŠLO 38. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 38. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUV utorok 17. júla 2018 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 38. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPT. Vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov, sponzorov a partnerov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude do konca mesiaca doručený poštou každému členovi SPT, pretože zároveň slúži ako pozvánka na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Bude sa konať v sobotu 18. augusta 2018 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ. Bulletin prináša členom Spolku aj organizačné pokyny a jeho súčasťou je NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 14.8.2018.
 
ORIGINÁLNA CENA ZA ORIGINÁLNU MYŠLIENKU
ORIGINÁLNA CENA ZA ORIGINÁLNU MYŠLIENKUV sobotu 14.7.2018 sa v rámci Turzovského leta 2018 konala "Súťaž o najlepší guľáš", ktorej účastníkom bolo aj naše súťažné družstvo. V tomto roku medzi 13 súťažnými družstvami síce nedosiahlo na najvyššiu priečku, ale organizátori ich odmenili Cenou za najoriginálnejší stánok. Naši "guľášnici nastúpili v tričkách, propagujúcich tohtoročné 6. Svetové stretnutie Turzovčanov, v klobúkoch s modrou stuhou a odznakmi - logom 6. SST. Dobrú náladu medzi súťažiacimi nepokazili ani opakujúce sa búrky, ktoré svojou intenzitou takmer rozmetali súťažné priestory...
Ďakujeme našim za vzornú reprezentáciu Spolku a všetkým členom, ktorí ich svojou účasťou podporili.
Fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. z tohto podujatia nájdete v našej FOTOGALÉRII.
 
DREVENÉ TAJOMSTVÁ - záverečný deň
DREVENÉ TAJOMSTVÁ - záverečný deňXIII. plenér rezbárov z beskydskej oblasti konaný v Turzovke už patrí minulosti. V piatok na malej slávnosti jeho ukončenia sa s rezbármi prišiel rozlúčiť aj primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, ktorý ocenil ich prácu a poďakoval im za všetkých občanov Turzovky. Spolu s prezidentom Spolku Ivanom Gajdičiarom st. odovzdal rezbárom okrem upomienkových predmetov aj ČESTNÉ UZNANIA za ich diela.
Rozlúčenie s rezbármi natočila aj Turzovská televízia, fotoreportáž urobil Ivan Gajdičiar ml..
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »