Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

VYŠLO AUGUSTOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE „SPT INFORMUJE“
Generačná výmena vo vedení SpolkuV stredu 15. augusta 2018 vyšlo augustové číslo (číslo 8) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE „SPT INFORMUJE“. Vítame v ňom rodákov – účastníkov 6. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov. V rubrike PRIPOMÍNAME SI prinášame informácie o dianí v Turzovke pred 50 rokmi, v čase vstupu okupačných vojsk na naše územie. Informujeme o konaní výročnej schôdze a pripravovanej generačnej výmene vo vedení Spolku. Pozývame verejnosť na promenádny koncert dychovej hudby MISTŘÍŇANKA a blahoželáme členom Spolku k ich životným jubileám.
Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
ROKOVAL VÝKONNÝ VÝBOR SPOLKU
medailajurajaturza-reverzmV stredu 8. augusta 2018 zasadol naposledy v tomto volebnom období Výkonný výbor Spolku (jeho mandát skončí 18.8.2018). Prerokoval prípravy a materiály na VČS – program, predkladané správy a organizačné zabezpečenie všetkých akcií a podujatí v rámci 6. SST. Prerokoval aj návrhy na funkciu nového prezidenta Spolku a členov nového výkonného výboru a našiel vzácnu zhodu. Výročnej schôdzi predloží návrh na zvolenie spoločného kandidáta, ktorý je zárukou ľudských, morálnych a odborných kvalít a garanciou kontinuity úspešnej činnosti a smerovania Spolku. Prijatím tohto návrhu, spolu so spoločnými kandidátmi členov výkonného výboru je definitívne zažehnaná hrozba možného rozpustenia tohto občianskeho združenia. Ak si VČS osvojí návrhy VV a svojou voľbou im prejaví dôveru, bude Spolok pokračovať v ďalšom, štvorročnom funkčnom období do roku 2022, ktorý bude rokom 7. Svetového stretnutia Turzovčanov.
 
VYŠLO 38. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 38. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUV utorok 17. júla 2018 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 38. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPT. Vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov, sponzorov a partnerov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude do konca mesiaca doručený poštou každému členovi SPT, pretože zároveň slúži ako pozvánka na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Bude sa konať v sobotu 18. augusta 2018 o 16.00 hod. v zasadačke MsÚ. Bulletin prináša členom Spolku aj organizačné pokyny a jeho súčasťou je NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 14.8.2018.
 
ORIGINÁLNA CENA ZA ORIGINÁLNU MYŠLIENKU
ORIGINÁLNA CENA ZA ORIGINÁLNU MYŠLIENKUV sobotu 14.7.2018 sa v rámci Turzovského leta 2018 konala "Súťaž o najlepší guľáš", ktorej účastníkom bolo aj naše súťažné družstvo. V tomto roku medzi 13 súťažnými družstvami síce nedosiahlo na najvyššiu priečku, ale organizátori ich odmenili Cenou za najoriginálnejší stánok. Naši "guľášnici nastúpili v tričkách, propagujúcich tohtoročné 6. Svetové stretnutie Turzovčanov, v klobúkoch s modrou stuhou a odznakmi - logom 6. SST. Dobrú náladu medzi súťažiacimi nepokazili ani opakujúce sa búrky, ktoré svojou intenzitou takmer rozmetali súťažné priestory...
Ďakujeme našim za vzornú reprezentáciu Spolku a všetkým členom, ktorí ich svojou účasťou podporili.
Fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. z tohto podujatia nájdete v našej FOTOGALÉRII.
 
DREVENÉ TAJOMSTVÁ - záverečný deň
DREVENÉ TAJOMSTVÁ - záverečný deňXIII. plenér rezbárov z beskydskej oblasti konaný v Turzovke už patrí minulosti. V piatok na malej slávnosti jeho ukončenia sa s rezbármi prišiel rozlúčiť aj primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, ktorý ocenil ich prácu a poďakoval im za všetkých občanov Turzovky. Spolu s prezidentom Spolku Ivanom Gajdičiarom st. odovzdal rezbárom okrem upomienkových predmetov aj ČESTNÉ UZNANIA za ich diela.
Rozlúčenie s rezbármi natočila aj Turzovská televízia, fotoreportáž urobil Ivan Gajdičiar ml..
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »